Welkom groep 7 en 8!

Adres, contact en inschrijfprocedure

ksh-licht-oranje-sectie-onder
ksh2

Begin januari 2019
Start inschrijving: digitaal inschrijfformulier op de KSH-website beschikbaar. U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de basisschool. Indien uw zoon/dochter niet in de gemeente Haarlemmermeer naar school gaat, overlegt u met de basisschool over de aanmelding.

15 maart 2019
Deadline inschrijving en aanlevering informatie door basisschool.

19 april 2019
Bevestiging plaatsing en themaklas.

1 juni 2019
Uiterlijke datum heroverweging advies door basisschool.

7 juni 2019
Bericht over definitieve plaatsing in klas.

KSH Hoofddorp
Assumburg 10,  2135 BA HOOFDDORP
Postbus 254,  2130 AG, Hoofddorp

T: 023-56 77 588
E: info@kshcollege.nl


Inschrijfformulier
brugklas 2019-2020


Inschrijfformulier
tweede klas en hoger 2019-2020

Let op! Inschrijven gaat zo:

1. Vul het inschrijfformulier digitaal in.
2. Vul uw e-mailadres in.
3. Klik op Verzenden.
4. U krijgt het ingevulde formulier in uw e-mailbox.
5. Dit PDF-bestand print u uit, ondertekent u en levert u in bij de basisschool (in Haarlemmermeer).

ksh-oranje-footer