Agenda

Agenda

Leerlingen vrij (i.v.m. organisatiedag)

herkansen/inhalen Schoolexamenperiode B

Examenleerlingen

Informatieavond mogelijke overstappers havo 2 naar mavo 3

online

kijk- en luistertoets Engels (vwo 6)

Kijk- en luistertoets Spaans (havo 5)

Kijk- en luistertoets Frans (mavo 4)

Informatieavond voor ouders + basisschoolleerlingen

Kijk- en luistertoets Duits (mavo 4)

Kijk- en luistertoets Spaans (vwo 6)

Webinar huiswerkplanning

Voor ouders + leerlingen in klas 1 t/m 3

Kijk- en luistertoets Frans (vwo 6)

Kijk- en luistertoets Duits (havo 5)

Kijk- en luistertoets Engels (havo 5)

KSH Academy – leerlingen groep 8

Kijk- en luistertoets Frans (havo 5)

Kijk- en luistertoets Engels (mavo 4)

40-minutenrooster

Open Dag

Ouders & leerlingen groep 8

middag/avond

Kijk- en luistertoets Duits (vwo 6)

Open Dag

ouders & leerlingen groep 8

middag/avond

Leerlingen vrij (i.v.m. organisatiedag)

profielwerkstuk presentatiemiddag – mavo

KSH Academy – leerlingen groep 8

Lessenmiddag – leerlingen groep 7 & 8

Snuffelstageweek mavo 3

Examenvoorstelling drama (havo 5)

Activiteitendag

alle leerlingen

Presentatie-avond pws havo en vwo

Cd-presentatie muziekklas 3

Voorjaarsvakantie

Activiteitendag

alle leerlingen

Schoolexamenperiode C

examenleerlingen

Examenvoorstelling drama (vwo 5)

10 minutenavond

10 minutenavond

Live & Loud

’s avonds

Herkansen/inhalen Schoolexamenperiode C

Examenconcert leerlingen muziek H5 en V6

Leerlingen vrij (i.v.m. organisatiedag)

Voorstelling theaterklas 3

Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

Tweede Paasdag

Meivakantie

Exameninstructie voor examenleerlingen

tijdstip volgt

Centraal Examen 1e Tijdvak

Scènepresentaties theaterklas 1

ouders + leerlingen theaterklas 1

Scènepresentaties theaterklas 2

ouders + leerlingen theaterklas 2

Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij (i.v.m. organisatiedag)

Prom Night

examenleerlingen

Leerlingen vrij (i.v.m. organisatiedag)

Tweede Pinksterdag

Schoolexamenperiode D

leerlingen M3, H4, V4 en V5

Uitslag Centraal Examen 1e Tijdvak

Centraal Examen 2e Tijdvak

Soundmixfinale (brugklassen)

Herkansen/inhalen schoolexamenperiode D

Informatieavond ouders over zomerschool

Uitslag Centraal Examen 2e Tijdvak

Activiteitenweek

Diploma-uitreiking mavo

Diploma-uitreiking havo

Diploma-uitreiking vwo

Zomerschool

Inleveren schoolboeken

Zomervakantie

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school