12/6 – update coronacrisis: planning laatste schoolweken

Op 6 juli begint de zomervakantie. Onderstaand de belangrijkste zaken van de laatste weken op een rijtje.

1. 40 minutenrooster en organisatiedag
Van maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni a.s. geldt een 40 minutenrooster, vrijdag 19 juni is een organisatiedag: leerlingen zijn deze dag lesvrij. Docententeam gaat aan de slag met onderwijsontwikkeling. Voor leerlingen is er ruimte om te werken aan praktische opdrachten of aan vakken waarvoor een eventuele achterstand is.

2. Schoolexamens
De afgelopen 2 weken stond voor leerlingen in de voorexamenklassen (en deels voor V4) in het teken van schoolexamens. Vanwege de coronacrisis is de herkansingsregeling verruimd: van het hele schooljaar mogen er 2 schoolexamens herkanst worden. Let op: leerlingen in V4 mogen 1 schoolexamen herkansen. De planning hiervoor is als volgt:

maandag 15 juni
cijfers schoolexamenperiode D in Magister, uiterlijk 9.00 uur – M3/H4/V5
inzage schoolexamens periode D, op afspraak via docent – M3/H4/V5
aanvragen herkansingen via Magister, voor 16.00 uur – M3/H4/V4/V5

donderdag 25 juni
herkansingen schoolexamenperiode A, B, D – M3/H4/V5

vrijdag 26 juni
herkansingen schoolexamenperiode A, B, D – M3/H4/V4/V5

maandag 29 juni
cijfers herkansingen in Magister, uiterlijk 9.00 uur – M3/H4/V5

Het rooster voor de herkansingen volgt in Magister. Herkansingen vinden plaats in het Spectrum.

3. Inleveren praktische opdracht
Vrijdag 19 juni is de inleverdag voor de praktische opdrachten voor leerlingen in M3/H4/V5. Docenten maken hierover afspraken met de leerlingen.

4. Intensief programma
– Voor leerlingen in de onderbouw en V4*: maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni

 Tijdens dit programma werken de leerlingen elke ochtend aan die vakken waarvoor ze – door de schoolsluiting – een achterstand hebben opgelopen. De mentor informeert de leerling voor welk vak/welke vakken het intensieve programma wordt gevolgd. Via Magister is het rooster van het intensieve programma beschikbaar. *Leerlingen in V4 volgen het programma tot donderdag 25 juni.

– Voor leerlingen in M3/H4/V5: maandag 22 t/m woensdag 24 juni

Leerling die zich inschrijven voor herkansingen van schoolexamens nemen voor deze vakken deel aan het intensieve programma. Het intensieve programma staat in het teken van het voorbereiden op de herkansingen. Het rooster komt na sluiting van de inschrijving (na 15 juni) op Magister.

5. Kick-off profielwerkstuk – H4/V5
In de bovenbouw van havo en vwo maken leerlingen een profielwerkstuk (pws). Het pws is een onderdeel van het examen. In havo 4/vwo 5 starten de voorbereidingen, in het examenjaar rondt de leerling het af met een verslag en een presentatie. Op maandag 29 juni a.s. is de kick-off van dit examenonderdeel (online). Op woensdag 1 juli komen de verschillende groepjes bij elkaar, op uitnodiging van hun begeleider (via Teams of op school).

6. Rapportuitreiking & inleveren boeken
Het inleveren van de boeken en het uitreiken van het laatste rapport gaat dit jaar ook anders dan anders. Op woensdag 1 of donderdag 2 juli leveren alle leerlingen via een rooster hun boeken in en nemen zij hun rapport in ontvangst. Dit rooster volgt via een nieuwe update.

7. Zomerschool
Van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli en van maandag 6 juli t/m 10 juli is de zomerschool. Deelnemende leerlingen zijn hierover  inmiddels geïnformeerd.

Eerdere updates:

22/5 – diverse onderwerpen

8/5 – diverse onderwerpen

22/4 – over de komende maanden

17/4 – over de toekomst en andere zaken

2/4 – diverse onderwerpen

25/3 – diverse onderwerpen

20/3 – diverse onderwerpen

19/3 – protocol schoolexamen 23/24/25 maart

19/3 – thuisleren & privacy

17/3 – thuisleren en schoolexamen verplaatst

15/3 – School gesloten tot en met 6 april a.s.