15/12 – Onderwijs tijdens lockdown

Het kabinet heeft besloten dat vanaf woensdag 16 december thuisonderwijs de norm wordt, met uitzondering van leerlingen in de examenklassen. Wat betekent dit voor het onderwijs bij ons op school?

Tot de kerstvakantie

  • Om het thuisonderwijs goed voor te kunnen bereiden vervallen tot de kerstvakantie  de lessen voor de niet-examenleerlingen. Woensdag en donderdag zijn deze leerlingen lesvrij. Let op: individuele afspraken met leerlingen over bijvoorbeeld het inleveren van een PO of het maken van een proefwerk gaan wel gewoon door. Leerlingen ontvangen hierover apart bericht van hun docent.
  • Woensdag 16 en donderdag 17 december komen de examenklassen naar school voor hun reguliere lessen.
  • Het Centraal Inhaalmoment van toetsen van donderdag 17 december a.s. gaat door.
  • Vrijdag zijn alle leerlingen vrij. Ook de kerstviering vervalt.

Thuisonderwijs

  • Na de kerstvakantie starten we met thuisonderwijs voor de niet-examenklassen.
  • We werken volgens het geldende rooster (zie Magister). Houd de roostertijden aan zoals je ook zou doen als je hier op school zou zijn. Kijk naar het lokaal voor het juiste rooster.
  • Leerlingen ontvangen per vak een studiewijzer voor de thuisonderwijsperiode. Op deze manier is voor leerlingen duidelijk wat er bij een bepaald vak wordt verwacht. Tevens biedt het de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om hun zoon/dochter te begeleiden waar nodig.

Voor examenleerlingen

  • De examenleerlingen volgen na de kerstvakantie – volgens hun rooster in Magister – les op school.
  • De reguliere LO-lessen komen te vervallen. De lessen van LO2 en BSM gaan wel gewoon door.

Bereikbaarheid

Het schoolgebouw is open (met uitzondering van de kerstvakantie). Het onderwijsondersteunend personeel is aanwezig en telefonisch bereikbaar (administratie, ICT). Ook voor specifieke (zorg)leerlingen en leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen is de school open. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan verzoeken wij om dit af te stemmen met de coördinator.