2/4 – update coronacrisis: diverse onderwerpen

1. Vervolg schoolsluiting n.a.v. verlenging coronamaatregelen
Door de verlenging van de coronamaatregelen zijn alle scholen gesloten tot en met 28 april a.s. Deze datum valt middenin de meivakantie. Concreet betekent dit dat het schoolgebouw tot en met woensdag 6 mei a.s. gesloten is. In de periode van 23 april tot en met 6 mei a.s. wordt er vanwege de meivakantie geen les gegeven. Op 21 april a.s. komt het kabinet met meer duidelijkheid over eventuele vervolgmaatregelen. Op basis daarvan bepalen wij ons verdere beleid.

2. Schoolexamens
De schoolexamens zijn afgerond. Inhalen van schoolexamens staat gepland op 7 en 8 april a.s. Daarna starten de herkansingstrajecten. Op dit moment is er vanuit het ministerie echter nog geen duidelijkheid over de invulling van de herkansingsregeling. De VO-raad verwacht dat er woensdag a.s. meer bekend wordt over onder andere de slaag-/zakregeling, status van versnellers en resultaatverbeteringstoetsen. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden hierover geïnformeerd via de updates. Ontwikkelingen zijn ook zelf te volgen via www.examenblad.nl.

3. Online onderwijs
Het online onderwijs krijgt steeds beter vorm. De lessentabel geeft houvast, zeker ook aan leerlingen die het lastig vinden om zelf structuur aan te brengen in hun schoolwerk. Het online onderwijs kan een online les zijn of een online vragenuur. De verschillende online middelen nog even op een rijtje.
–      Magister: voor inhoudelijke informatie, maakwerk en huiswerk
In elke les staan de inhoud/verwachtingen en lesvorm (les of vragenuur). In de volgende les staat het huiswerk.
–      Teams: voor interactieve les/vragenuur en chatfunctie
Via de chatfunctie kunnen leerlingen aan elkaar vragen stellen. De docent monitort de antwoorden van de leerlingen. Via de chatfunctie is het ook mogelijk om vragen te stellen aan de docent.
–      Weekplanner: voor overzicht en planning

De mentor is en blijft het persoonlijke aanspreekpunt voor leerlingen bij algemene vragen of onduidelijkheden.

4. Orde in de les
Online lesgeven is voor iedereen wennen. Meer nog dan bij een gewone les is het een uitdaging om iedereen letterlijk bij de les te houden. Het verstoren van de les gaat ten koste van kostbare onderwijstijd en is dus absoluut onwenselijk. Bespreek dit met elkaar: alleen samen kunnen we deze manier van onderwijs tot een succes maken.

5. Oud Geleerd Jong gedaan
Oud Geleerd Jong gedaan is een initiatief van studenten en jonge docenten. Op dit platform bespreken zij onderwerpen waarin zij zich hebben verdiept. Dit was oorspronkelijk bedoeld voor ouderen, maar in deze tijd voor iedereen die thuiszit leuk om te volgen. Onze geschiedenisdocent Joris van Dijk heeft een mooie bijdrage geleverd met het college ‘Speeches’.
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges/

Eerdere updates:

25/3 – diverse onderwerpen

20/3 – diverse onderwerpen

19/3 – protocol schoolexamen 23/24/25 maart

19/3 – thuisleren & privacy

17/3 – thuisleren en schoolexamen verplaatst

15/3 – School gesloten tot en met 6 april a.s.