Geen Centraal Examen dit jaar

Dinsdag 24 maart is door de minister besloten dat het Centraal Examen dit jaar niet doorgaat. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt nu bepaald of een leerling wel of geen diploma krijgt. De details hierover worden nog uitgewerkt.

Een onwerkelijke situatie, maar helaas vraagt de tijd van nu om een dergelijk besluit.

Eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn hierover persoonlijk bericht.