KSH-leerlingen betrokken bij politiek

KSH-leerlingen betrokken bij politiek

In de verkiezingstijd hebben de docenten levensbeschouwing, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen een enquête uitgezet over politieke betrokkenheid van leerlingen. We hebben ook gepeild hoe de KSH-leerlingen zouden stemmen. 519 leerlingen hebben de enquête ingevuld.

De leerlingen van de KSH blijken overwegend geïnteresseerd in politiek en ze zijn hier relatief veel mee bezig. 74% volgt wekelijks of vaker het nieuws. Dit gebeurt vooral via tv, sociale media en gesprekken met ouder(s)/verzorger(s).

De helft van de leerlingen geeft aan dat het in de lessen regelmatig over politiek gaat. De andere helft zegt dat er tijdens de lessen ‘zelden of nooit’ over politiek wordt gesproken. We moeten nog onderzoeken om welke leerlingen dit vooral gaat en wat hiervan de reden is. Het zou kunnen dat leerlingen bij politiek alleen denken aan ‘Den Haag’ en niet aan maatschappelijke thema’s, die wel tijdens lessen worden besproken.

82% van de leerlingen geeft aan in de toekomst te willen gaan stemmen. Grote winnaars van de ‘KSH-verkiezing’ zijn VVD, GroenLinks en D66.
De gegevens hebben we anoniem verzameld en ze zullen worden gebruikt bij de lessen maatschappijwetenschappen.