KSH staat stil bij aanslag Samuel Paty

Maandag 2 november, de dag dat de Franse scholen weer opengaan na een herfstvakantie waarin Samuel Paty op brute wijze werd vermoord. De Franse minister van onderwijs heeft aan al zijn Europese collega’s gevraagd om samen stil te staan bij deze aanslag.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en onlosmakelijk verbonden met democratie. School, dus ook de KSH, is een plek waar jongeren kunnen oefenen met democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De school moet altijd een veilige plek zijn waarin dit oefenen kan plaatsvinden, ook wanneer de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staat met persoonlijke waarden of die van de groep waartoe we onszelf rekenen. In een democratie zoek je via dialoog samen naar oplossingen, de uitkomst van die dialoog kan ook zijn dat je het niet met elkaar eens wordt. Het gebruiken van intimidatie, bedreiging en geweld om deze dialoog te beïnvloeden wordt altijd veroordeeld.