Naar school en corona: maatregelen & afspraken

Wij kijken ernaar uit om weer te starten met de lessen op school. Wel is het belangrijk dat we samen ons best blijven doen om de risico’s op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Onderstaand een overzicht van de maatregelen/afspraken bij ons op school.

De regels van het RIVM blijven onverminderd van kracht:

 • Blijf thuis in geval van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts (verhoging)
 • Blijf op 1,5 meter van elkaar
 • Geen handen schudden
 • Regelmatig handen wassen

Leerlingen en medewerkers komen niet naar school bij griepverschijnselen, als je tot een risicogroep behoort of mensen in de risicogroep in je directe omgeving hebt.

Praktische maatregelen

 • Looproutes en gesplitste pauzes blijven van kracht. Houd altijd rechts in de gang.
 • Er is belijning aangebracht rondom de docentenwerkplek (1,5 meter afstand)
 • Verspreid door school en in alle lokalen staat handgel. Er is schoonmaakmiddel met papieren doeken voor het schoonmaken van tafels/stoelen.
 • Voor een goede ventilatie blijven ramen en (tussen-)deuren open. Ook de dakventilatie is open zolang de weersomstandigheden dit toelaten.

Overige afspraken

 • Het dragen van mondkapjes door leerlingen/medewerkers mag, maar is niet verplicht.
 • Ben je op vakantie geweest in een oranje of rood gebied? Dan blijf je 14 dagen na terugkomst thuis (quarantaine). Dit kan dus betekenen dat een leerling/medewerker later start op school.
 • Voor leerlingen die tot de risicogroep behoren of mensen in hun directe omgeving hebben die tot de risicogroep behoren bieden wij de lessen via Teams aan.
 • Een aantal docenten blijft vanwege genoemde risico’s lesgeven via Teams.