Nieuwe examenregeling bekend

De nieuwe examenregeling is door het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen op een rijtje.

Nieuwe slaag-zakregeling
Of je geslaagd bent, hangt uiteraard af van je cijfers. Vandaag is bekend gemaakt welke minimale cijfers nodig zijn om te slagen. In het kort is dit de nieuwe regeling:

De regeling komt overeen met de bestaande regeling ZONDER de bepaling dat het gemiddelde cijfer van alle examens een 5,5 moet zijn. Dit betekent:

  • voor mavo: voor Nederlands moet je minimaal een 5 hebben.
  • voor havo/vwo: voor de kernvakken Nederlands/Engels/wiskunde mag je ten hoogste éénmaal het cijfer 5 hebben, de andere vakken moeten voldoende zijn.
  • voor mavo/havo/vwo: dat onvoldoendes (maximaal 2×5 of 1×4, 1×5) gecompenseerd moeten worden.

De volledige regeling lees je op rijksoverheid.nl/examens.

Heb je al je schoolexamens gemaakt? Dan weet jij nu misschien al dat je geslaagd bent. Een geweldige prestatie, proficiat! Uiteraard ontvang je van ons nog de officiële bevestiging. En natuurlijk laten we dit bijzondere moment ook niet zo maar voorbij gaan. Hoe we dit met elkaar gaan vieren, ook met de leerlingen die nu nog schoolexamens moeten inhalen of herkansen, hangt uiteraard af van hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Maar dat we het gaan vieren is zeker!

Dag van de geslaagde leerling
Het ministerie van Onderwijs heeft donderdag 4 juni 2020 bestempeld als de Dag van de geslaagde leerling. Die dag vieren alle geslaagde leerlingen in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Dus ben je geslaagd, dan mag op die dag in ieder geval de vlag uit!

Schoolexamens inhalen/herkansen
Op woensdag 15 april a.s. is de laatste inhaalronde voor schoolexamenperiode C. Leerlingen die een schoolexamen uit deze periode moeten inhalen ontvangen hierover op donderdag 9 april apart bericht, onder andere over het tijdstip van het schoolexamen. Na de laatste inhaalronde start de inschrijving voor de herkansingen. Deze herkansingen vinden plaats voor de meivakantie. Donderdag 4 juni geldt als einddatum voor de schoolexamens: voor alle vakken moeten dan je eindcijfers bekend zijn, inclusief de cijfers van inhalen en herkansen.

Resultaatverbeteringstoetsen
Na 4 juni krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om voor een of twee vakken een resultaatverbeteringstoets te maken. Met deze toets kan je proberen om van een onvoldoende een voldoende te maken of om je eindcijfer te verhogen. Als het cijfer voor deze toets hoger is dan je schoolexamencijfer dan worden de cijfers gemiddeld tot een nieuw eindcijfer. Als het cijfer voor deze toets lager is dan het schoolexamencijfer dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan. 

Volwaardig diploma
Ben je geslaagd? Dan ontvang je een volwaardig diploma waarmee je kan doorstromen naar het vervolgonderwijs.