Ouders met interessante beroepen/carrières gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers (of opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurvrouw) die een bijdrage willen leveren aan het loopbaanoriëntatietraject (LOB-traject) dat leerlingen in het derde leerjaar volgen. In dit leerjaar kiezen leerlingen een zogenaamd profiel (richting) met daarbij behorende vakken. Veel leerlingen vinden het lastig om deze keuze te maken. Ervaringen van anderen helpen leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen keuzeproces.

Volwassenen die het leuk vinden om jongeren te vertellen over hoe zij ooit tot hun keuzes zijn gekomen of hoe hun carrièreverloop er uitzag/-ziet nodigen wij dan ook van harte uit om deel te nemen aan ‘Ouder in klas’ voor vwo 3 op dinsdag 16 november van 15.00-17.00 uur en havo 3 op donderdag 18 november van 15.00-17.00 uur.

Aanmelden of vragen? Stuur een mail naar onze decaan onderbouw: Nurgül Akin – n.akin@kshcollege.nl