Presentatie profielwerkstuk: van Bonuskaart tot gehoorschade

Op vrijdag 16 februari vond de jaarlijkse profielwerkstukpresentatiemiddag plaats. Leerlingen uit havo 5 en vwo 6 presenteerden die middag aan ouders, vrienden, klasgenoten en docenten welk onderzoek zij hebben uitgevoerd en welke uitkomsten dit heeft opgeleverd.

Het was een inspirerende en leerzame middag met in totaal 54 presentaties. De leerlingen presenteerden alleen of met een groepje over het door hunzelf uitgekozen onderwerp. De onderwerpen waren heel divers: Rokende jongeren, Albert Heijn Bonuskaart, De retorica van Donald Trump en Klankvorming en gehoorschade zijn slechts enkele voorbeelden uit het gevarieerde aanbod.