Geschiedenisplein

Geschiedenisplein


kleinlogo

Onderwijsvernieuwing die geschiedenis schrijft.

header

 

‘Geschiedenisplein meteen een succes’

Hilde van Stelten is voorzitter van de vaksectie geschiedenis op de KSH. Trots als een pauw vertelt ze over het nieuwe leerplein, het geschiedenisplein: ‘Dit leerplein is niet alleen een initiatief van de sectie geschiedenis. Ook de sectie klassieke talen, filosofie, kunstgeschiedenis en kunst algemeen zijn er vanaf de start bij betrokken geweest. Zo’n vakoverstijgend project maakt het extra bijzonder.’

Wat is een leerplein precies?

Hilde: ‘Een leerplein is eigenlijk een verlengstuk van je klaslokaal. Het is een multifunctionele ruimte waar de leerling individueel en groepsgericht kan werken. De ruimte inspireert, omdat het je via prachtige attributen, schilderijen, collages en wandschilderingen meeneemt in een visuele reis door de tijd. Er is zelfs een podium met een tribune.’

KSH Hoofddorp - gescheidenisplein 3

 

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit plein was: wat werkt visueel bij kinderen en wat past het beste bij hen? Een reis door de tijd sloot daar goed bij aan. Elke periode heeft zijn eigen wand in de ruimte. De reis start bij de oudheid. Na de oudheid volgen de middeleeuwen, de renaissance en daarna de gouden eeuw. Dan de 18e-, 19e- en 20e-eeuw. Er is een speciale wand voor de Koude Oorlog en op verzoek van de sectie kunstgeschiedenis is er een modernisme-muur.

‘De inhoud hebben we van tevoren bepaald: achter het hele idee van het leerplein zit een didactiek. Toch merkte ik dat we in het begin vooral gefocust waren op de verbouwing. We waren bezig met hoe we een saaie ruimte aantrekkelijker konden maken voor onze leerlingen. Juist door de goede inhoudelijke voorbereiding is het een echt leerplein geworden’, aldus Hilde.

 

 

Het idee is een onderwijsconcept waarbij je op een andere, nieuwe manier wilt lesgeven, waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan. Met het gebruik van een multifunctionele ruimte kan je als docent beter aansluiten op de leerbehoefte en het leertempo van de leerling. Het voordeel is ook dat vaksecties met dit leerplein gemakkelijker met gemeenschappelijke thema’s in projectvorm aan de slag kunnen.

Aansprekende voorbeelden uit de reis door de tijd:

  • Een gedicht uit de Eerste Wereldoorlog – ook voor sectie Engels interessant als lesstof.
  • Replica’s van echte renaissance stoelen.
  • Collage van oorlogsbeelden die de menselijke kant van de oorlog belicht. Veel foto’s van kinderen en gewone mensen in plaats van soldaten op oorlogspad.

 ‘De kracht van dit concept is dat het een gezamenlijk project is van meerdere secties. Iedereen voelt zich daarom eigenaar.’

Fijn en inspirerend

Hilde: ‘Toen het leerplein klaar was, waren wij als docenten heel enthousiast, maar als ik eerlijk ben waren we toch het meest nieuwsgierig naar hoe de leerlingen dit leerplein zouden ontvangen. Elke klas heeft een rondleiding gekregen en algauw werd duidelijk: dit is echt een fijne en inspirerende ruimte!’

KSH Hoofddorp - geschiedenisplein 2

Dat het meteen een succes is komt volgens Hilde ook doordat het een gezamenlijk project is van meerdere secties – iedereen voelt zich eigenaar. ‘Omdat je iets nieuws maar één keer kan introduceren dragen we vanaf de start als docenten dezelfde regels uit: je mag op het leerplein bijvoorbeeld niet eten en drinken. En als leerlingen op het plein willen werken, vertellen ze eerst aan de docent wat ze van plan zijn. Ieder leerling krijgt dan een kaartje en neemt met dat kaartje plaats in de ruimte. Na afloop wordt het kaartje weer ingeleverd. De afspraak is dat elke leerling sowieso begint en eindigt in het lokaal. Er is nu vooral veel aandacht voor de regels en kaders. Daardoor weten de leerlingen precies waar ze aan toe zijn en je ziet dat dat werkt.’

Toekomst

‘Uiteindelijk zouden we graag willen zien dat met name bovenbouwleerlingen meer vrijheid nemen om zelf te kiezen wat ze gaan doen op het moment dat ze op het leerplein gaan werken. Een volgende stap is ook de digitale toetsing. Dat we toetsen formatief gaan inzetten – leerling bewaken hun eigen voortgang en bepalen zelf wanneer ze klaar zijn om de toets te doen.’

Het geschiedenisplein is het vervolg op het muziekplein en het media- en cultuurplein. Dit voorjaar wordt op de KSH het economie- en wiskundeplein geopend. Voor volgend jaar staat de ontwikkeling van een taalstraat en een bètaplein in de planning. 

KSH Hoofddorp - geschiedenisplein 1
ksh-donker-groen-footer