Welkom groep 7 en 8!

Aanmelding en plaatsing

ksh-groen2-sectie-onder

Hoe moet je je aanmelden en in welke klas kom je dan?

Aanmelding
Als je in Haarlemmermeer op school zit, zorgt de basisschool voor de aanmelding. Om je aan te melden op de KSH moet je twee formulieren invullen:
- inschrijfformulier KSH
- aanmeldformulier VO Haarlemmermeer

Je vult het inschrijfformulier van de KSH in en levert dat in bij de basisschool. De basisschool bezorgt jouw inschrijfformulier uiterlijk maandag 7 maart 2022 bij de KSH. Als je niet in Haarlemmermeer op school zit, kun je het inschrijfformulier invullen, uitprinten en opsturen naar de KSH.

Klik op onderstaande link om naar de inschrijfprocedure te gaan.

Inschrijfprocedure

Plaatsing
We hebben verschillende niveaus in de brugklas. Het is belangrijk dat je op het goede niveau en dus in de juiste klas terechtkomt. We hebben op de KSH de volgende brugklassen:
- mavo
- havo
- vwo

Als je een gecombineerd advies hebt, word je in een brugklas geplaatst op het hoogste deel van je advies.
- mavo/havo-advies > havo-brugklas
- havo/vwo-advies > vwo-brugklas

We zijn namelijk van mening dat we je moeten uitdagen: je moet kunnen laten zien dat je havo of vwo aankunt.
Uiteraard houden we wel rekening met je. Mocht het echt niet lukken, dan ga je toetsen maken op een lager niveau.
Dit doen we altijd in overleg met jou en je ouders.

In de onderbouw kijken we welk onderwijsniveau het best bij jou past.

Je komt altijd in een klas met kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben als jij. Mochten er meerdere leerlingen van één basisschool komen, dan plaatsen we altijd een aantal leerlingen in dezelfde klas. Een eventuele voorkeur kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven. Na je aanmelding vindt er overleg plaats met je docent van de basisschool (warme overdracht). Na deze warme overdracht krijg je bericht op welk niveau je geplaatst wordt. Uiterlijk op woensdag 15 juni 2022 hoor je in welke klas je komt.

Mavobrugklas
In de mavobrugklas zitten leerlingen die allemaal hetzelfde niveau hebben. Hierdoor kun je goed zelfstandig werken, maar is ook het samenwerken erg interessant. Je kan in deze klas rekenen op lessen waarbij er genoeg ruimte is voor jouw extra vragen en ideeën. In deze proberen we niet meer dan 25 leerlingen te plaatsen om je net iets meer aandacht te kunnen geven.

Uiteraard gaan we goed kijken naar jouw mogelijkheden. Als het erg goed gaat, kun je misschien wel doorstromen naar havo 2 aan het eind van het jaar. De KSH biedt daarvoor alle mogelijkheden.

klas3
klas2

Havobrugklas
In deze klas zitten leerlingen met een advies mavo/havo of havo. Naast kennis vragen we in deze klas ook inzicht in praktische vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandig studeren. Er is in de bovenbouw (havo en vwo) een ruim aanbod van vakken, denk bijvoorbeeld aan Spaans, NLT (Natuur Leven en Technologie), management en Organisatie, Drama of Muziek. Hierdoor heb je uitstekende instroommogelijkheden in het HBO.

Uiteraard gaan we goed kijken naar jouw mogelijkheden. Als het erg goed gaat, kun je misschien wel doorstromen naar vwo 2 aan het eind van het jaar. De KSH biedt daarvoor alle mogelijkheden.

Vwo-brugklas (atheneum/gymnasium)
De leerlingen in deze klas hebben een havo/vwo- of vwo-advies. De leerlingen kunnen het vwo plusprogramma volgen. Ze krijgen dan twee lesuur extra per week (filosofie en sterrenkunde/debatteren). Daarnaast is er de mogelijkheid Latijn te kiezen. Alle leerlingen, dus ook de vwo-leerlingen kiezen een themaklas. Als je voor Latijn kiest en in de tweede klas ook Grieks gaat volgen, kun je een gymnasiumdiploma halen.

inspirerend
ksh-groen-footer