Welkom groep 7 en 8!

De brugklas

ksh-groen2-sectie-onder

Hier vind je alles wat je moet weten over de brugklas, de eerste schoolweek, de begeleiding op school en nog veel meer….

De KSH
De KSH is een scholengemeenschap voor vwo plus, gymnasium, atheneum, havo en mavo. Alle 1500 leerlingen hebben les in één gebouw. Het gebouw is voorzien van alle moderne gemakken, mediatheek, presentatielokalen en een theaterzaal. Alle lokalen hebben een digibord.

Kennismaken met je klas
Voor het eerst naar een nieuwe school gaan is spannend. Bij wie zit je in de klas? Hoe moet het met het huiswerk? Kun je de weg wel vinden in het gebouw? Allemaal vragen die we snel voor je gaan beantwoorden. Je maakt voor de zomervakantie al kennis met je nieuwe klasgenoten. Schrijf maar alvast in je agenda: Kennismaking brugklas vrijdag 1 juli 2022! Ook maak je kennis met je mentor. Je mentor is heel belangrijk: als er iets is, kun je altijd bij hem of haar terecht.
Na de zomervakantie zijn er nog twee introductiedagen. Je maakt uitgebreid kennis met je klas, je mentor en de KSH.
Na een aantal weken ga je met de hele klas op zeilkamp om elkaar nog iets beter te leren kennen.

De begeleiding
Vanaf de eerste dag is de mentor de belangrijkste begeleider van de klas. Het hele schooljaar krijg je een mentoruur. In het mentoruur leer je hoe je je schoolwerk moet organiseren en leer je leren: hoe leer je woordjes, hoe plan je je huiswerk, hoe vat je een paragraaf goed samen! Samen met de mentor organiseer je klassenuitjes en lost de klas zelf de grote en kleine problemen in de klas op. De mentor zorgt samen met jou voor een goede sfeer in de klas. Vanaf de tweede klas ga je met de mentor op zoek naar jouw talenten: wie ben je, wat wil je en wat kun je? Heel veel vaardigheden komen aan bod om jou er achter te laten komen waar jouw talent ligt ter voorbereiding op de belangrijke keuze die je in de tweede of derde klas gaat maken: een vakkenpakket voor de bovenbouw.

De peer leaders
Om nieuwe brugklasleerlingen nog beter wegwijs te maken krijgen de mentoren de hulp van peer leaders. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die aanwezig zijn bij de introductieactiviteiten maar ook bij feesten en ouderavonden. Ook bieden zij hulp bij studievaardigheden. En je kunt altijd bij hen terecht als je in de eerste weken een probleem hebt.

Nieuwe vakken
Je krijgt in de brugklas heel veel nieuwe vakken. In totaal heb je dertien vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing. Daarnaast heb je een mentoruur. En je kiest voor een van de themaklassen: muziekklas, theaterklas, designklas, sportklas of researchklas.

Je krijgt in de brugklas een introductie in Duits, Frans en Spaans. Voor de tweede klas kies je minimaal een van deze talen.

Als je vwo plus wilt doen, kun je kiezen voor extra vakken: Cambridge English, filosofie of Latijn. Je kunt deze vakken kiezen als je minimaal een havo/vwo-advies hebt. In de havo-brugklas kun je ook voor Cambridge English kiezen.

Cijfers en het rapport
Je krijgt voor ieder vak, behalve de mentoruren, cijfers. Alle klassen op de KSH hebben een PTO. Daarin staat welke toetsen je krijgt en wanneer. Jij en je ouders kunnen in Magister altijd zien welke cijfers je gehaald hebt. In maart/april geven we een advies voor het volgende schooljaar. Aan het eind van het jaar krijg je een overgangsrapport: op dat rapport staat naar welke 2e klas je kunt.

Kosten
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt in het schooljaar 2021-2022 € 75,-. Voor het zeilkamp wordt € 25,- in rekening gebracht. Voor de themaklassen bedragen de kosten:
-muziekklas € 50,-
-theaterklas € 50,-
-sportklas € 50,-
-researchklas € 50,-
Voor de designklas zijn er geen extra kosten.

lln11
inspirerend
lln1
mediatheek3
klas6
ksh-groen-footer