Welkom groep 7 en 8!

Adres, contact en inschrijfprocedure

ksh-licht-oranje-sectie-onder

Inschrijven gaat zo!

1. Vul het inschrijfformulier digitaal in.
2. Vul uw e-mailadres in.
3. Klik op Verzenden.
4. U krijgt het ingevulde formulier in uw e-mailbox.
5. Dit PDF-bestand print u uit, ondertekent u en stuurt u aan de KSH.
6. Vergeet niet de gevraagde documenten toe te voegen.


KSH Hoofddorp
Assumburg 10,  2135 BA HOOFDDORP
Postbus 254,  2130 AG, Hoofddorp

T: 023-56 77 588
E: info@kshcollege.nl

Inschrijfprocedure brugklas

Begin januari 2020
Start inschrijving: digitaal inschrijfformulier op de KSH-website beschikbaar. U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de basisschool. Indien uw zoon/dochter niet in de gemeente Haarlemmermeer naar school gaat, overlegt u met de basisschool over de aanmelding.

13 maart 2020
Deadline inschrijving en aanlevering informatie door basisschool.

Inschrijfformulier
Brugklas 2020-2021

22 april 2020
Bevestiging plaatsing en themaklas.

29 mei 2020
Uiterlijke datum heroverweging advies door basisschool.

10 juni 2020
Bericht over definitieve plaatsing in klas.

Inschrijfprocedure klas 2 en hoger

1 maart 2020
Start inschrijving: digitaal inschrijfformulier op de KSH-website beschikbaar. U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de KSH.

Er zal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Pas op 1 juli zal duidelijk zijn of we uw zoon/dochter kunnen plaatsen.

Wij nemen contact met u op, nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen.

Inschrijfformulier
Klas 2 en hoger 2020-2021

1 juli 2020
Bericht over inschrijving en plaatsing in klas.

ksh-oranje-footer