Welkom groep 7 en 8!

Adres, contact en inschrijfprocedure

ksh-licht-oranje-sectie-onder
ksh2

Begin januari 2020
Start inschrijving: digitaal inschrijfformulier op de KSH-website beschikbaar. U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de basisschool. Indien uw zoon/dochter niet in de gemeente Haarlemmermeer naar school gaat, overlegt u met de basisschool over de aanmelding.

13 maart 2020
Deadline inschrijving en aanlevering informatie door basisschool.

22 april 2020
Bevestiging plaatsing en themaklas.

29 mei 2020
Uiterlijke datum heroverweging advies door basisschool.

10 juni 2020
Bericht over definitieve plaatsing in klas.

KSH Hoofddorp
Assumburg 10,  2135 BA HOOFDDORP
Postbus 254,  2130 AG, Hoofddorp

T: 023-56 77 588
E: info@kshcollege.nl

 

Inschrijfformulier
Brugklas 2020-2021

Let op! Inschrijven gaat zo:

1. Vul het inschrijfformulier digitaal in.
2. Vul uw e-mailadres in.
3. Klik op Verzenden.
4. U krijgt het ingevulde formulier in uw e-mailbox.
5. Dit PDF-bestand print u uit, ondertekent u en levert u in bij de basisschool (in Haarlemmermeer).

ksh-oranje-footer