Welkom groep 7 en 8!

Individueel traject

ksh-rood-sectie-onder

Is er extra hulp nodig, dan bieden we in overleg met de leerling en zijn ouders een individueel traject aan. Het kan dan gaan om huiswerkbegeleiding, het trainen van studievaardigheden of het leren organiseren van het schoolwerk. Maar ook vakinhoudelijke bijles (in principe vanaf het tweede leerjaar) en ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied behoren tot de mogelijkheden.

Als de leerling behoefte heeft aan persoonlijke aandacht van een vakdocent, dan kan hij bij hem of haar binnenlopen voor extra uitleg van de lesstof tijdens een I-moment (individueel moment). De leerlingen kunnen hun huiswerk overigens gewoon op de KSH maken. De mediatheek is hiervoor een zeer geschikte ruimte. Veel leerlingen maken hiervan gebruik want voor hen is het grote voordeel dat ze elkaar kunnen raadplegen wanneer ze op een probleem stuiten. Voor veel ouders is dit ook een uitkomst.

ksh-individueeltraject-1072x712px
ksh-rood-footer