Welkom groep 7 en 8!

Oudersupport

ksh-rood-sectie-onder


Wij betrekken de ouders van onze leerlingen graag bij de school. De rol van de ouders is immers cruciaal als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. In onze contacten met de ouders van onze leerlingen hebben wij bijvoorbeeld gemerkt dat ouders graag willen weten hoe zij hun kind kunnen helpen bij het leren en het maken van huiswerk. Wij bieden daarom oudersupport aan: een programma speciaal voor ouders, met workshops en bijeenkomsten met een relevant thema.

We houden nauw contact met de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard zal er minder contact zijn als de ontwikkeling van uw zoon/dochter en de schoolprestaties goed zijn. In principe nodigt de mentor u tweemaal per jaar uit voor een MOL-gesprek (mentor-ouder-leerlinggesprek) waarin we met de leerling spreken over de voortgang.

Als daartoe aanleiding is, zien we elkaar vaker dan twee keer per jaar. We houden de lijnen graag kort. Als u of wij een aanleiding voor een gesprek zien, dan nodigen we u graag uit. Afhankelijk van de situatie bekijken we hoe we uw zoon/dochter kunnen begeleiden. Na een periode van plusminus zes weken evalueren we met elkaar of de ingezette begeleiding effect heeft.

ksh-oudersupport-1146x755px
ksh-rood-footer