ONDERWIJS

ONDERWIJS

Onderwijsafdelingen
De KSH biedt de onderwijsafdelingen mavo, havo, atheneum, vwo plus en gymnasium aan.
In de brugklas zijn er mavo-, havo- en vwo-klassen. Leerlingen met een gemengd advies (mavo/havo en havo/vwo) worden op het hoogste niveau geplaatst.

Talenten
Iedereen heeft speciale talenten, ook jij.
Wij vinden het belangrijk dat je ontdekt wat jouw talenten zijn, zodat je ze verder kunt ontwikkelen.
Daarom wordt in de hele onderbouw in het mentoruur – naast studievaardigheden – ook aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden, aangeboden, waarin je de antwoorden gaat ontdekken op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?


Themaklassen
In de brugklas kiest iedere leerling voor een themaklas, die minstens twee jaar duurt. Je kunt kiezen uit de sportklas, theaterklas, muziekklas, designklas en researchklas.
Meer info over de designklas en de researchklas vind je op deze website.

De lessen van de themaklassen zitten verwerkt in het lesrooster.
Als je kiest voor een themaklas heb je dus evenveel lesuren als leerlingen die geen themaklas kiezen.

Meer weten?
Kies een themaklas in het menu aan de linkerkant.

 

NIVEAU MAVO
 

 

HAVO
HAVO/MAVO

 

 

VWO
ATHENEUM/HAVO
BASISPROGRAMMA
27 UUR

Nederlands – Frans – Engels

Geschiedenis – Aardrijkskunde – Biologie – Wiskunde
Lichamelijke opvoeding – Muziek – Tekenen Levensbeschouwing
Mentoruur – Mentorplusuur    

 

 

THEMAKLAS
2 UUR

Iedere brugklasser kiest een themaklas voor twee jaar:
SPORTKLAS
THEATERKLAS
MUZIEKKLAS
DESIGNKLAS
RESEARCHKLAS

 

VWO PLUS
2 UUR
                                                         In de brugklas

atheneum/havo en vwo

is de mogelijkheid vwo plus

te volgen:

Filosofie (1)
Sterrenkunde (0,5)/

Debatteren (0,5)
Cambridge Engels
(i.p.v. normaal Engels)

LATIJN
2 UUR
    Je kunt op de KSH

een gymnasiumdiploma halen,

maar ook atheneum met Latijn.

Vanaf de brugklas volg je Latijn.

In de tweede ga je eventueel ook
Grieks doen.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school