ONDERWIJS

Onderwijsafdelingen
De KSH biedt de onderwijsafdelingen mavo, havo, atheneum, vwo plus en gymnasium aan.
In de brugklas zijn er mavo-, havo- en vwo-klassen. Leerlingen met een gemengd advies (mavo/havo en havo/vwo) worden op het hoogste niveau geplaatst.

Talenten
Iedereen heeft speciale talenten, ook jij.
Wij vinden het belangrijk dat je ontdekt wat jouw talenten zijn, zodat je ze verder kunt ontwikkelen.
Daarom wordt in de hele onderbouw in het mentoruur - naast studievaardigheden - ook aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden, waarin je de antwoorden gaat ontdekken op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?


Themaklassen
In de brugklas kiest iedere leerling voor een themaklas, die minstens twee jaar duurt. Je kunt kiezen uit de sportklas, theaterklas, muziekklas, designklas en researchklas.
Meer info over de designklas en de researchklas vind je op deze website.

De lessen van de themaklassen zitten verwerkt in het lesrooster.
Als je kiest voor een themaklas heb je dus evenveel lesuren als leerlingen die geen themaklas kiezen.

Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies,
workshops en materiaal bekostigd. Ook voor deze financiële bijdrage geldt dat dit op basis van vrijwilligheid is. Na aanmelding voor een themaklas neemt iedereen dus deel aan de extra activiteiten.

Om vast te kunnen stellen of een themaklas met extra activiteiten kan worden aangeboden wordt wel een minimum aan betalende deelnemers gesteld. Indien de betalingsbereidheid 75% of hoger is kunnen we het extra programma aanbieden.

In het schooljaar 2021-2022 bedragen de kosten voor de themaklassen muziek, theater, research en sport 50 euro. De themaklas design is gratis.

NIVEAU MAVO
 

HAVO

 

VWO
BASISPROGRAMMA
27 UUR

Nederlands - Frans - Engels - g
eschiedenis - aardrijkskunde - biologie - wiskunde
lichamelijke opvoeding - muziek - tekenen - levensbeschouwing
mentoruur  

 

 

THEMAKLAS
2 UUR

Iedere brugklasser kiest een themaklas voor twee jaar:
SPORTKLAS
THEATERKLAS
MUZIEKKLAS
DESIGNKLAS
RESEARCHKLAS
VWO PLUS
MAX. 3 UUR
                                                         In de brugklas vwo is er de mogelijkheid vwo plusvakken te volgen. Je kunt zelf kiezen wat je gaat doen:


- Latijn (2 uur - verplicht als je gymnasium wilt doen)
- filosofie (1 uur)
- Cambridge English (i.p.v. normaal Engels)

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school