Atheneum en vwo plus

Atheneum en vwo plus

Atheneum
Op het atheneum ontwikkel je een onderzoekende houding en word je uitgedaagd diep in te gaan op theoretische aspecten van de lesstof.
Je gaat steeds zelfstandiger aan je leerproces werken en wordt uitstekend voorbereid op een universitaire vervolgstudie.

Vwo plus
Leerlingen die nog meer willen, kunnen kiezen voor vwo plus. In totaal heb je maar twee uur meer dan andere leerlingen, want Cambridge Engels komt in de plaats van een van de normale uren Engels.

De KSH biedt een uitgebreid vwo plusprogramma aan. Vanaf de brugklas kan een leerling kiezen voor een of meer vwo plus-vakken: filosofie, Cambridge English of Latijn. Na de brugklas is het ook mogelijk om te kiezen voor Grieks of Delf Frans. De vwo-opleiding (atheneum en gymnasium) examineert in Cambridge English en Delf Frans. Met een diplomering Cambridge English of Delf Frans hebben leerlingen de mogelijkheid in het buitenland te gaan studeren. Bij filosofie maken leerlingen kennis met de grote filosofen en een filosofische benadering van vraagstukken.

Bekijk HIER een filmpje over VWO PLUS

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Op het vwo worden niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, je leert daar ook onderzoek te doen om je voor te bereiden op een universitaire studie.
Op het vwo heeft het vak Spaans dezelfde status als Frans en Duits: als je Spaans kiest doe je er centraal examen in.

Op het vwo is het derde jaar een overgangsjaar tussen de onder- en bovenbouw.
Je maakt een keuze uit één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T) en kiest een aantal keuzevakken.

Vanaf het vierde leerjaar begint de Tweede Fase.
Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker, om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.
Dat betekent dat je naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, buitenlandse reizen en zelfstandig werken in mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren zult moeten besteden aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten zonder directe begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten.

Het zesde jaar is het examenjaar.
Heb je eenmaal je vwo-diploma op zak, dan weet je zeker dat je goed voorbereid aan je vervolgstudie begint.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school