Cambridge Engels

Cambridge Engels

Cambridge English at KSH!

Een “Cambridge Certificate of English” is een internationaal geaccepteerd certificaat dat jouw beheersing van het Engels weergeeft.
Scholen, universiteiten en werkgevers in de hele wereld zijn er mee bekend – er gaat er dus letterlijk een wereld voor je open.
Daarnaast biedt het de leerlingen extra uitdaging wat betreft de Engelse taal en cultuur. De lessen Cambridge English worden op zeer hoog niveau gegeven.

Er zijn in 5 jaren 2 certificaten te behalen:
– First (bv. eind vwo 3)
– Advanced (bv. eind vwo 5).
De examenkosten (plm. € 225,- per certificaat) zijn voor rekening van de leerling/ouders.

Alle leerlingen in de vwo-brugklas kiezen tussen Cambridge English en het reguliere schoolvak Engels.
We bekijken de mogelijkheden voor havo-leerlingen.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school