Delf Frans

Delf Frans

Delf Frans

Sinds december 2011 is onze school lid van het netwerk Delf Junior (Diplome d’Etudes en Langue Française).
Het DELF gaat om een officieel diploma, erkend door het Franse ministerie van Onderwijs en geharmoniseerd op het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) op niveau A1 t/m B2.

Leerlingen die slagen voor het Delf-examen op B2-niveau, krijgen vrijstelling voor de taaltoets die meestal verplicht is bij toelating tot een Franse universiteit.
Dat examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel. Alle vier de vaardigheden worden geëxamineerd: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
Het diploma is internationaal erkend en geldig voor onbepaalde tijd.

Het schriftelijk examen (compréhension de l’oral, compréhension des écrits, en production écrite) vindt plaats op de KSH. De examens worden in het hele land op hetzelfde moment afgenomen. Hier mag niet van worden afgeweken.
Het mondeling examen (production orale) wordt regionaal georganiseerd en vindt plaats op geselecteerde scholen. De locatie hiervoor wordt gekozen op basis van strategische ligging zodat zo veel mogelijk kandidaten zo min mogelijk hoeven te reizen.

Delf Frans wordt aangeboden vanaf vwo 3 binnen het vwo plusprogramma.

 

 

 

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school