Gymnasium

Gymnasium

Als enige school in Hoofddorp biedt de KSH de mogelijkheid om een gymnasiumdiploma te halen.
Leerlingen die Gymnasium doen volgen de extra vakken filosofie, Cambridge Engels en Studium Generale (projectonderwijs) en volgen standaard themaklas Latijn. In de tweede klas komt daar ook Grieks bij.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Gymnasium en Atheneum vallen beiden onder het vwo.
Op het vwo worden niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, je leert daar ook onderzoek te doen om je voor te bereiden op een universitaire studie.
Op het vwo heeft het vak Spaans dezelfde status als Frans en Duits: als je Spaans kiest doe je er centraal examen in.

Op het vwo is het derde jaar een overgangsjaar tussen de onder- en bovenbouw.
Je maakt een keuze uit één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T) en kiest een aantal keuzevakken.

Vanaf het vierde leerjaar begint de Tweede Fase.
Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker, om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.
Dat betekent dat je naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, buitenlandse reizen en zelfstandig werken in mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren zult moeten besteden aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten zonder directe begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten.

Het zesde jaar is het examenjaar.
Heb je eenmaal je vwo-diploma op zak, dan weet je zeker dat je goed voorbereid aan je vervolgstudie begint.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school