Gymnasium

Gymnasium

Als enige school in Hoofddorp biedt de KSH de mogelijkheid om een gymnasiumdiploma te halen. De gymnasiumleerling krijgt vanaf het begin een exclusief en projectmatig lesprogramma aangeboden, dat erop gericht is de capaciteiten als excellente leerling maximaal te benutten. We bieden uitdagingen, stimuleren een onderzoekende en zelfstandige leer- en werkhouding en leggen de lat steeds een stukje hoger.

Een brede algemene ontwikkeling en een goede klassieke vorming bieden je een uitstekende basis voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen krijgen al vanaf de brugklas de mogelijkheid Latijn te volgen. Om een gymnasiumdiploma te halen, volgen de leerlingen in vwo 2 en 3 Grieks en Latijn en doen ze in minimaal een van beide vakken eindexamen.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
De term vwo is de verzamelnaam voor de zesjarige opleidingen atheneum en gymnasium.

Op het vwo worden niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, maar de leerling leert ook onderzoek te doen ter voorbereiding op een universitaire studie. De KSH is aangesloten bij WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland) om op deze manier nog beter voorbereid te zijn op een wetenschappelijke studie. Op het vwo heeft het vak Spaans dezelfde status als Frans en Duits: als een leerling Spaans kiest, doet hij er centraal examen in.

Ook op het vwo is het derde jaar een overgangsjaar tussen de onder- en bovenbouw. De leerling maakt een keuze uit een van de vier profielen C&M, E&M, N&G en N&T en kiest een aantal keuzevakken (zie Havo – Keuzevakken). Op het vwo is het ook mogelijk om filosofie als keuzevak te kiezen en er examen in te doen.

Het vierde leerjaar begint met de Tweede Fase, waarin wordt toegewerkt naar het voorexamenjaar en het examenjaar. Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker om zo goed voorbereid te zijn op een vervolgopleiding. Dat betekent dat er naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, studiereizen en zelfstandig werken in mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren besteed worden aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten met een meer coachende vorm van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten.

Het zesde jaar is het examenjaar. Met het vwo-diploma op zak weet de leerling zeker dat hij goed voorbereid aan een vervolgstudie begint.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school