Mavo

Mavo

In onze mavoklassen kun je rekenen op alle aandacht en rust waardoor een goede leeromgeving ontstaat. Daarom word je in een kleinere klas geplaatst. Er is een duidelijke structuur waarin de afspraken tussen jou en de docenten tot de beste prestaties leiden. Je wordt gestimuleerd om je zo te ontwikkelen dat een doorstroom naar havo of middelbaar beroepsonderwijs goed mogelijk is.

De mavo leidt op voor de havo of een mbo-opleiding en bestaat uit vier leerjaren. Aan het einde van het tweede leerjaar is er een beperkte vakkenkeuze als voorbereiding op de profielkeuze in het derde jaar. Er kan gekozen worden uit de profielen Economie, Zorg& Welzijn, Groen en Techniek. Vanaf het derde leerjaar wordt er vanuit de profielkeuze gewerkt en zijn er naast de verplichte vakken een aantal keuzevakken.

Het vierde jaar is het examenjaar dat gericht is op doorstroming naar de havo of een mbo-vervolgopleiding.

De extra keuzemogelijkheden op de mavo zijn LO2 en informatietechnologie. LO2 is een examenvak dat aansluit op de sportgerelateerde vervolgopleiding CIOS en informatietechnologie sluit aan op een aantal ict-gerelateerde vervolgopleidingen op het mbo.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school