Mavo

Mavo

In onze mavoklassen kun je rekenen op alle aandacht en rust waardoor een goede leeromgeving ontstaat. Daarom word je in een kleinere klas geplaatst. Er is een duidelijke structuur waarin de afspraken tussen jou en de docenten tot de beste prestaties leiden. Je wordt gestimuleerd om je zo te ontwikkelen dat een doorstroom naar havo of middelbaar beroepsonderwijs goed mogelijk is.

De mavo bestaat uit vier leerjaren.
Aan het eind van het tweede leerjaar krijg je te maken met een beperkte vakkenkeuze, als voorbereiding op de sectorkeuze die je in het derde jaar maakt.
Je kunt kiezen uit de sectoren economie, zorg & welzijn, natuur & milieu en techniek.

Vanaf het derde leerjaar werk je vanuit je sectorkeuze, en volg je naast de verplichte vakken een aantal keuzevakken.

Het vierde jaar is je examenjaar en gericht op doorstroming naar de havo of een andere vervolgopleiding.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school