Themaklas Muziekklas

Themaklas Muziekklas

KSH heeft ook een muziekklas, speciaal voor jonge mensen met interesse voor muziek.

De muziekklas is zowel toegankelijk voor leerlingen die al een instrument bespelen, als voor leerlingen die muziek leuk vinden en die het graag willen leren.

Je krijgt twee uur extra muziekles in de week. In de lessen doe je vooral aan samenspel en maak je kennis met verschillende instrumenten.

Regelmatig wordt er naar een presentatie toegewerkt.

De muziekklas staat open voor de niveaus: mavo, havo en atheneum.

In de bovenbouw kunnen havo- en vwo-leerlingen muziek als eindexamenvak kiezen.

Vrijwillige kosten themaklas
Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage
hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies, workshops en materiaal bekostigd. Ook voor deze financiële bijdrage geldt dat dit op
basis van vrijwilligheid is. Na aanmelding voor een themaklas neemt iedereen dus deel aan de extra activiteiten.

Om vast te kunnen stellen of een themaklas met extra activiteiten kan worden aangeboden wordt wel een minimum aan betalende deelnemers gesteld. Indien de betalingsbereidheid 75% of hoger is kunnen we het extra programma aanbieden. In het schooljaar 2021-2022 bedragen de kosten voor de themaklas muziek 50 euro.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school