Themaklas Researchklas

De Researchklas is bedoeld voor nieuwsgierige leerlingen die graag zelf op onderzoek uit gaan en die altijd al willen weten hoe iets zit.

Leerlingen maken in dit vak spelenderwijs kennis met wetenschap in het algemeen en de natuurwetenschappen in het bijzonder: biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden: onderzoeken, samenwerken, presenteren, een verslag schrijven. De onderwerpen die aan bod komen zullen gevarieerd zijn.

De themaklas sluit aan bij het bovenbouwvak Natuur, leven en technologie (NLT) dat in de bovenbouw van havo en vwo gekozen kan worden als examenvak voor de leerlingen die een profiel Natuur en gezondheid of Natuur en techniek kiezen.

De themaklas is toegankelijk voor alle nieuwsgierige leerlingen met advies mavo/havohavo, havo/vwo of vwo.

Vrijwillige kosten themaklas
Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies, workshops en materiaal bekostigd. Ook voor deze financiële bijdrage geldt dat dit op basis van vrijwilligheid is. Na aanmelding voor een themaklas neemt iedereen dus deel aan de extra activiteiten.

Om vast te kunnen stellen of een themaklas met extra activiteiten kan worden aangeboden wordt wel een minimum aan betalende deelnemers gesteld. Indien de betalingsbereidheid 75% of hoger is kunnen we het extra programma aanbieden. In het schooljaar 2021-2022 bedragen de kosten voor de themaklas Research 50 euro.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school