Themaklas Theaterklas

Themaklas Theaterklas

Je gaat naar de middelbare school maar je bent ook erg geïnteresseerd in theater. Op de KSH kun je dit combineren.

De KSH heeft de theaterklas ontwikkeld voor jonge mensen met talent en gevoel voor theater. Je krijgt bij ons de kans jouw talent verder te ontwikkelen.

Jezelf presenteren, een publiek boeien en een presentatie vormgeven zijn allemaal vaardigheden die handig zijn voor jouw toekomst. Ook als je later niet naar de toneelschool, conservatorium of de kunstacademie gaat.

Je krijgt in de theaterklas twee uur per week dramalessen (toneelspelen), lessen vormgeving (ontwerpen, styling en decorbouw) en muziek (zingen, instrumenten bespelen). In de brugklas zing je daarnaast in het theaterklaskoor.

Er zijn ook culturele excursies zoals het bezoeken van theatervoorstellingen en musea en het volgen van workshops. In het derde jaar werk je toe naar een spetterende eindvoorsteling.

In het verlengde van de theaterklas, kun je in de bovenbouw het vak drama of muziek kiezen.

Voor de theaterklas is er een intakedag in april.

Vrijwillige kosten themaklas
Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage
hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies, workshops en materiaal bekostigd. Ook voor deze financiële bijdrage geldt dat dit op
basis van vrijwilligheid is. Na aanmelding voor een themaklas neemt iedereen dus deel aan de extra activiteiten.

Om vast te kunnen stellen of een themaklas met extra activiteiten kan worden aangeboden wordt wel een minimum aan betalende deelnemers gesteld. Indien de betalingsbereidheid 75% of hoger is kunnen we het extra programma aanbieden. In het schooljaar 2021-2022 bedragen de kosten voor de themaklas theater 50 euro.

libel suit regular lettertype gebruikt

BewarenBewaren

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school