ONZE SCHOOL

ONZE SCHOOL

Welkom op de KSH!

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1600 leerlingen) die al ruim 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor onze leerlingen klaar staan.

Persoonlijk
Wij leiden leerlingen op tot maatschappijkritische wereldburgers die, op basis van onderzoek, analyse en conclusie, een eigen mening kunnen vormen. We zoeken samen naar de persoonlijke kracht en ambitie van ieder individu. Ons motto is: Persoonlijk. Dit komt tot uitdrukking in maatwerk in het leerproces en maatwerk in het ontwikkelingsaanbod.

Onderwijsconcept
Samen met ouders, leerlingen en docenten hebben wij onderzocht welke richting we met ons onderwijs op willen. Uit de verschillende bijeenkomsten bleek dat de wensen die er waren goed aansloten bij de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs. Er was vooral behoefte aan het versterken van de intrinsieke motivatie van leerlingen: willen leren moet vanuit de leerling zelf komen. En dat kan vooral als een leerling gemotiveerd is.

Actief bezig zijn helpt een leerling om gemotiveerd te worden én te blijven. Door te doen, gaat leren makkelijker en sneller. Onze lessen zijn dan ook zo ingericht dat er – na uitleg van de docent – ruimte is om zelf aan de slag te gaan. Op deze manier brengt een leerling de theorie tijdens dezelfde les nog in de praktijk. Deze aanpak geldt voor alle vakken. Dus niet alleen bij praktijkvakken als biologie en scheikunde, maar ook bijvoorbeeld bij Engels en geschiedenis.

80 minutenrooster
We werken met een 80 minutenrooster. Daardoor is er, naast de theorie- en praktijkopdrachten, ook ruimte om huiswerk te maken in de les. De docent kan een leerling dan in de klas helpen wanneer iets niet duidelijk is. Leerlingen hebben hierdoor minder huiswerk ná schooltijd en meer tijd voor andere dingen. Eventuele huiswerkondersteuning door de ouder(s)/verzorger(s) zal hierdoor (minder vaak) nodig zijn. Door het 80-minutenrooster zijn er 4 of 5 per lessen op een dag. Dit maakt de dag overzichtelijker en het zorgt voor meer focus. Ook in de school is het rustiger. Er wordt op een dag namelijk minder gewisseld van lokaal.
Het eerste lesuur start bij ons om 9 uur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren gebaat zijn bij een latere start van de dag.

Bekijk de animatie over het 80 minutenrooster:

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school