Kwaliteit

Kwaliteit

Venster voor verantwoording
Op de KSH vinden wij naast het onderwijs ook veiligheid, begeleiding, aandacht voor culturele vorming en tijd voor talentontplooiing heel belangrijk. Kom je met plezier naar onze school? Ontwikkel je je tot een zelfstandig lerende en werkende persoonlijkheid? Regelmatig bevragen wij leerlingen, ouders en onze medewerkers via enquêtes. De resultaten hiervan zijn terug te vinden via Scholen op de kaart. Op deze website geven alle Nederlandse middelbare scholen inzicht in hun onderwijsprestaties.

Onderwijsinspectie
Van tijd tot tijd krijgen wij bezoek van de Inspecteur van het Onderwijs, die de kwaliteit van ons onderwijs beoordeelt en de bevindingen vastlegt in een verslag. Op de website van de Onderwijsinspectie zijn de kwaliteit van ons onderwijs en onderwijsresultaten inzichtelijk per afdeling (mavo, havo en vwo).
Contactgegevens Rijksinspectiekantoor: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, telefoon: 030-6690600.

Wet op onderwijstijd
Als school hanteren wij lessentabellen en activiteitenprogramma’s en voldoen daarmee aan de wet op de onderwijstijd. Lesuitval in de brugklas en tweede klas – door ziekte of scholing van docenten – wordt opgevangen door een opvangdocent. Leerlingen lezen in dit uur in hun zelf meegenomen boek (standaard iedere dag mee naar school) of maken huiswerk. Als een leerling geen boek bij zich heeft, wordt in Magister een huiswerk onvoldoende genoteerd.
Tijdens deze lesuren gelden dezelfde regels als tijdens een reguliere les. Absenties worden geregistreerd in Magister.

 

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school