Onderwijstijd

Onderwijstijd

De KSH hanteert lessentabellen en activiteitenprogramma’s, waarmee wordt voldaan aan de wet op de onderwijstijd. Indien in de klassen 1 en 2 lesuitval plaats vindt door ziekte of scholing van medewerkers, wordt een docent door de dagroosteraar ingedeeld om de klas over te nemen. Dit wordt dan aangegeven op het dagrooster op itslearning en op het beeldscherm in de aula.

Leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 moeten in dat uur een boek lezen. De leerlingen zijn verplicht elke dag een boek bij zich te hebben waar zij tijdens de leesuren in kunnen lezen.
Als een leerling geen boek bij zich heeft wordt een “Huiswerk Onvoldoende” in Magister genoteerd. We verwachten dat de leerlingen zich tijdens de leesuren net zo gedragen als tijdens een reguliere les.
Absenties worden geregistreerd.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school