Vensters voor verantwoording

Vensters voor verantwoording

Op de KSH vinden wij naast het onderwijs ook veiligheid, begeleiding, aandacht voor culturele vorming en tijd voor talentontplooiing heel belangrijk. Kom je met plezier naar onze school? Ontwikkel je je tot een zelfstandig lerende en werkende persoonlijkheid? We zijn hard bezig een systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen, zodat we zeker weten dat de zaken die wij belangrijk vinden, voldoende aan de orde komen. Hiervoor ondervragen wij ook met regelmaat onze medewerkers, ouders en leerlingen zelf. De resultaten van deze enquêtes zijn terug te vinden in ons ‘Venster voor Verantwoording’, te vinden op www.scholenopdekaart.nl . Op deze website geven alle Nederlandse middelbare scholen inzicht in hun onderwijsprestaties.

Een begrip dat heel duidelijk is, is het begrip ‘leerresultaten’; wat is de opbrengst van een opleiding op onze school? Dat kun je ook vinden op bovengenoemde website. Je kunt tevens op de website van de Onderwijsinspectie terecht voor informatie over de kwaliteit van Nederlandse scholen (www.onderwijsinspectie.nl).

Van tijd tot tijd krijgen wij bezoek van de Inspecteur van het Onderwijs, die de kwaliteit van ons onderwijs beoordeelt en de bevindingen vastlegt in een verslag. De contactgegevens van het Rijksinspectiekantoor zijn: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, telefoon: 030-6690600.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school