Missie en visie

Missie en visie

Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: wie zijn wij?
.
Als je voor de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp kiest, kies je voor een breed onderwijsaanbod. Bij ons kun je terecht op verschillende afdelingen: gymnasium en atheneum (samen het vwo), havo en mavo. Maar het belangrijkste vinden wij dat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. Daarom richten wij ons, naast het overdragen van de benodigde kennis, ook op het vormen van de karaktereigenschappen die je nodig hebt om te slagen in de maatschappij. Daadkracht, doorzettingsvermogen, maar ook zelfdiscipline en verantwoordelijkheid; allemaal zaken die je helpen je talenten optimaal te benutten.

Het aspect van karaktervorming komt ook terug in de veilige sfeer die wij op school onmisbaar achten. Daaronder verstaan we niet alleen het werken vanuit een positieve verwachting, maar ook rekening houden met elkaar, beleefd en hulpvaardig zijn en je houden aan de regels. Die regels zijn duidelijk en gelden voor iedereen. Dat maakt het wel zo overzichtelijk. Wil je een keer nalezen wat die regels precies zijn, dan kun je daarvoor terecht in het leerlingenstatuut. Hierin staan alles rechten en plichten van de leerlingen. Je vindt het op onze website, onder het kopje ‘Voor ouders’, en op itslearning. Zo zorgen we met elkaar voor een schone, veilige en stimulerende omgeving, waarin elke leerling kan schitteren. Ook jij.

Nog even over de K in onze naam: we zijn een katholieke school. Ook dat maakt dat we het eigenlijk vanzelfsprekend vinden om voor elkaar te zorgen en elkaar met respect te behandelen. Voel je je hierbij prettig, dan ben je van harte welkom op onze school!

De opdracht van onze school kan samengevat worden als Kennis en Karakter.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school