Missie en visie

Missie en visie

Persoonlijk
Wij leiden leerlingen op tot maatschappijkritische wereldburgers die – op basis van onderzoek, analyse en conclusie – een eigen mening kunnen vormen. Samen zoeken we naar de persoonlijke kracht en ambitie van ieder individu.

Ons motto is: Persoonlijk!

Maatwerk in het leerproces en maatwerk in ontwikkelingsaanbod. Dat is onze visie op onderwijs. Met een duidelijk begeleidingsprogramma, een gevarieerd aanbod in ‘extra’ examenvakken en de mogelijkheid om binnen het curriculum op verschillende niveaus en in een verschillend tempo de middelbare school te doorlopen. Daarmee denken we recht te doen aan de individuele verschillen die er bestaan en sluiten we aan bij de behoefte van de leerlingen, de ouders en het ministerie. Maatwerk in ontwikkelingsaanbod is nog meer. We zien het als onze plicht onze leerlingen op te leiden tot maatschappijkritische wereldburgers. Het ontwikkelen van een eigen, gefundeerde mening is van essentieel belang om invloed te kunnen nemen op de invulling van de maatschappij van morgen.

De missie van de KSH is: De maatschappij? Dat zijn wij!

Schoolplan
In ons schoolplan 2021-2025 staat meer informatie over onze beleidsprioriteiten en strategische keuzes, en de financiële begroting en meerjarenraming.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school