Organisatie

Organisatie

Organisatiestructuur

De schoolleiding bestaat uit de rector en vier teamleiders.
Dit team draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school.

Iedere teamleider stuurt een team van docenten aan. Elk team is medeverantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid, het monitoren van de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen.

Alle leerlingen hebben een mentor; deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders en docenten. De mentor is de belangrijkste contactpersoon voor de ouders met de school. Per afdeling worden de mentoren aangestuurd door de teamleider.

Naast de mentoren heeft de school ook een aantal zorgfunctionarissen. Er zijn counselors, remedial teachers en een faalangsttrainer.

Bij meer complexe problematiek wordt onze zorgcoördinator ingeschakeld, die contact heeft met externe partners zoals schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en de leerplichtambtenaar. ​​​​​​

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school