Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, waarin vertegenwoordigers zitten van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel.

De MR komt een aantal keer per jaar op gezette tijden bijeen.
Voorafgaand aan deze vergaderingen biedt de directie van de school de stukken aan waarin zij haar beleidsvoornemens kenbaar maakt. De MR komt vervolgens het recht toe om deze voornemens kritisch te bekijken en ze van advies te voorzien.

Daarnaast behoeft de directie in sommige gevallen de instemming van de MR alvorens een voornemen om te kunnen zetten in beleid. De MR kan tevens zelf onderwerpen aandragen en hierover met de directie in gesprek gaan.

Het feit dat de MR een representerend orgaan is, brengt met zich mee dat – indien de raad dat wenselijk acht – zij haar achterban zal raadplegen om er achter te komen hoe deze over bepaalde vraagstukken denkt.

U kunt de MR of een geleding van de raad bereiken via mr@kshcollege.nl.

De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Personeelsgeleding
• Erik Bogers
• Alwine Maaswinkel
• Frank Neeling
• Lotte Spruit
• Joeri Vlaming (voorzitter/secretaris)
• Patricia Wisse

Oudergeleding
• Murielle Muskee
• Willeke van Uden
• Hans van Weerdenburg

Leerlinggeleding
• Elisa Nijenhuis
• Bram Neuteboom
• Bernadette Smit

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school