Schoolregels & afspraken

Schoolregels & afspraken

Om de school leefbaar te houden zijn er op school regels waaraan iedereen zich moet houden.
Wij vinden het normaal dat je in de les je jas uitdoet en je pet afzet, dat je geen mobiele telefoon of Ipod gebruikt en dat je je netjes gedraagt. Een docent kan een leerling uit de les verwijderen als er geen andere oplossing mogelijk is. Meer hierover lees je onder lesverwijdering.

Leerlingen bij ons op school maken altijd hun huiswerk, tenzij er een bijzondere reden is om dit niet te doen. Als je goed oefent met de leerstof leer je namelijk sneller en haal je betere resultaten. Ons huiswerkbeleid vind je hier.

Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Het is vanzelfsprekend dat je niet de hele dag met je mobiele telefoon in je hand kunt zitten. We hebben een regeling opgesteld voor het gebruik: regeling communicatieapparatuur.

Je kunt natuurlijk een keer te laat komen, maar als het vaker gebeurt zul je de gemiste tijd in moeten halen. De regels over telaatkomen lees je hiernaast. Wij gaan er ook van uit dat alle lessen gevolgd worden. Het ongeoorloofd niet volgen van lessen heet verzuim en dat heeft consequenties.

Er gelden regels voor leerlingen, maar ook voor docenten. De afspraken die gemaakt zijn vind je terug in het leerlingenstatuut.

We gaan ervan uit dat de meeste problemen met een goed gesprek op te lossen zijn. Soms lukt dit helaas niet. Daarvoor is er een klachtenregeling.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school