Communicatieapparatuur

Communicatieapparatuur

Huisregels KSH inzake mobiele communicatieapparatuur:

• In de les mag communicatieapparatuur alleen met toestemming van de docent gebruikt worden.
• Gebruik tijdens een toets wordt als (poging tot) fraude aangemerkt.
• Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is te allen tijde streng verboden.

De apparatuur kan veilig in de kluis of in de eigen tas worden opgeborgen. Mocht een leerling zich niet aan bovenstaande regels houden, dan wordt de communicatieapparatuur ingenomen en kan deze de volgende dag bij de teamleider worden opgehaald. Mocht dit een tweede keer voorkomen, dan wordt de communicatieapparatuur drie dagen in beslag genomen en bij een derde maal verzoeken wij de ouders naar school te komen voor een indringend gesprek.

Zowel voor het Centraal Eindexamen als voor alle andere PTA-toetsen blijft gelden dat communicatie apparatuur niet mag worden meegenomen in de examenzaal.

Ouders willen we vragen onder schooltijd uitsluitend in urgente situaties contact te hebben met hun zoon/dochter. Soms is een verwijdering uit de les al aanleiding voor intensieve communicatie tussen ouder en kind. Dat is beslist ongewenst; het komt de rust in de school niet ten goede.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school