Communicatieapparatuur

Communicatieapparatuur

Huisregels KSH inzake mobiele communicatieapparatuur:

• In de les mag communicatieapparatuur alleen met toestemming van de docent gebruikt worden.
• Mobiele telefoons zijn gedurende lessen opgeborgen in de kluis van de leerling.
• Gebruik van communicatieapparatuur tijdens een toets wordt als (poging tot) fraude aangemerkt.
• Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is te allen tijde streng verboden.

De apparatuur kan veilig in de kluis of in de eigen tas worden opgeborgen. Mocht een leerling zich niet aan bovenstaande regels houden, dan wordt de communicatieapparatuur ingenomen en kan deze aan het eind van de dag bij de leerlingcoördinator worden opgehaald. Mocht dit een tweede keer voorkomen, dan geldt dezelfde sanctie, maar worden bovendien de ouders geïnformeerd. Bij een derde overtreding kunnen alleen de ouders de telefoon komen ophalen bij de coördinator.

Zowel voor het Centraal Eindexamen als voor alle andere PTA-toetsen blijft gelden dat communicatieapparatuur niet mag worden meegenomen in de examenzaal.

Ouders willen we vragen onder schooltijd uitsluitend in urgente situaties contact te hebben met hun zoon/dochter. Soms is een verwijdering uit de les al aanleiding voor intensieve communicatie tussen ouder en kind. Dat is beslist ongewenst; het komt de rust in de school niet ten goede.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school