Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid

Een goede lesvoorbereiding (huiswerk gemaakt en schoolspullen mee) vinden wij als vanzelfsprekend. De volgende afspraken gelden er voor de lesvoorbereiding:

1. Aan het einde van het lesuur zet de docent de afspraken over de lesvoorbereiding voor de volgende les in Magister.

2. Komt een leerling onvoorbereid in de les, dan kan de docent dit in Magister registreren (LV).

3. Iedere maand ontvangen de mentor en leerlingcoördinator een overzicht van leerlingen met een of meerdere LV’s in Magister.

4. Heeft een leerling in een maand minimaal 8x de code LV in Magister? Dan volgt een gesprek tussen leerling en mentor. Ouders worden via de mail geïnformeerd.

5. Het LV-overzicht is onderdeel van het gesprek tussen leerling, ouders en mentor.

Voor meer informatie: zie het verzuimprotocol.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school