Leerlinggegevens en privacy

Leerlinggegevens en privacy

Privacy reglement KSH
Wij hechten veel waarde aan het integer omgaan met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. De KSH heeft daartoe een privacy reglement opgesteld. Dit reglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Privacy toelichting IRIS scholen
Stichting IRIS – het schoolbestuur waar de KSH bij is aangesloten – verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens, vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het bestuur is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In de privacy toelichting wordt uitgelegd hoe er met de persoonsgegevens van uw kind wordt omgegaan.

Heeft u vragen of opmerkingen bij de manier waarop wij met de gegevens van uw kind omgaan?  Neem dan contact op met de schoolleiding of stuur een mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming: scholen@ictrecht.nl.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school