Leerlinggegevens en privacy

Privacyreglement KSH

We hechten veel waarde aan het integer omgaan met de persoonlijke gegevens. De KSH heeft daartoe een privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Klik hier voor het privacyreglement

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >