Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Met onze privacy- en cookieverklaring willen wij onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en bezoekers van onze website informeren over wanneer en waarom wij persoonsgegevens verwerken op onze website. Daarnaast willen wij je wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen.

Heeft u vragen of opmerkingen bij de manier waarop wij met de gegevens van uw kind omgaan?
Neem dan contact op met de schoolleiding of stuur een mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming: scholen@ictrecht.nl.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school