Lesverwijdering (VW)

Lesverwijdering (VW)

De leerling meldt zich na de verwijdering in het verzuimlokaal 356. Hier vult de leerling formulier in waarop hij de reden van verwijdering vermeldt. Ook de docent vult een vergelijkbaar formulier in en levert dat in bij de toezichthouder in lokaal 356.
Het lesuur waarin de lesverwijdering plaatsvindt brengt de leerling werkend aan schoolwerk onder toezicht door.

De leerling meldt zich aan het eind van dezelfde lesdag opnieuw in lokaal 356 en moet een lesuur nablijven.
De toezichthouder gebruikt het door de leerling en door de docent ingevulde formulier voor het aangaan van een gesprek over de lesverwijdering met de leerling, op het moment dat deze zich dezelfde dag opnieuw meldt.

Indien lesverwijdering regelmatig plaatsvindt, informeert de mentor de teamleider en worden de ouders van de leerling uitgenodigd voor een gesprek.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school