Meerderjarig

Meerderjarig

Wanneer een leerling 18 jaar wordt, is deze volgens de wet meerderjarig en dus juridisch handelingsbekwaam. Dit houdt in dat de leerling zelf overeenkomsten kan aangaan en zelf voor zijn eigen rechtshandelingen verantwoordelijk is.

Ouder(s)/verzorger(s) van onze minderjarige leerlingen kunnen met een eigen inlogcode via hun ouderaccount inzicht krijgen in de schoolresultaten van hun kinderen. Naar aanleiding van aanpassingen in wet- en regelgeving rondom privacy is er een aanpassing doorgevoerd in het inzagerecht in Magister van ouders van 18-jarige leerling. Alleen de leerling zelf kan nu nog aangeven of de ouder(s)/verzorger(s) inzage mogen hebben in Magister. De toegang voor ouders voor ouders wordt op de dag van de 18e verjaardag automatisch geblokkeerd. De leerlingadministratie kan dit gegeven niet meer bewerken in Magister. De ouder(s)/verzorger(s) blijven overige schoolcorrespondentie ontvangen tenzij de leerling middels een 18+ verklaring heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen. Wij gaan er wel vanuit dat de leerling dit met de ouder(s)/verzorger(s) heeft besproken. Afzonderlijk zullen wij de ouders hiervan ook op de hoogte stellen.

Download hier de 18+ verklaring

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school