Te laat komen en verzuim

Te laat komen en verzuim

Te laat komen
Je bent verplicht om bij de start van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Ben je te laat? Dan meldt je docent je te laat in Magister. Als je meer dan een kwartier te laat bent, dan kan de docent zeggen dat je de les niet meer in mag. Je meldt je dan bij het verzuimlokaal (lokaal 356).

Ben je vaker te laat? Dan gelden de volgende regels:

  • 3 keer te laat: gesprek met mentor
  • 6 keer te laat: nablijven en gesprek met leerlingcoördinator samen met je ouders/verzorgers
  • 9 keer te laat: aanmelding bij preventief spreekuur leerplichtambtenaar

Als je meer dan 9 keer te laat komt, dan volgen verdere maatregelen. Een uitgebreide toelichting lees je in ons verzuimprotocol.

Te laat met een geldige reden
Ben je te laat op school, maar heb je een geldige reden? Bijvoorbeeld een – van tevoren gemeld – bezoek aan de tandarts? Dan meld je je in het verzuimlokaal en wordt er in Magister een geoorloofd verzuim genoteerd.

Spijbelen/afwezig ongeoorloofd
Als je zonder geldige reden afwezig bent in de les, dan wordt dit genoteerd in Magister. Bij jou en/of bij je ouders/verzorgers wordt naar de reden van jouw afwezigheid gevraagd. Heb je een geldige reden? Dan wordt deze absentie weer verwijderd en de reden van afwezigheid ingevuld in Magister.

Heb je geen geldige reden, dan gelden de volgende regels:

  • 1 keer afwezig: gesprek met mentor
  • 2-5 keer afwezig: gesprek met mentor, ouders worden geïnformeerd
  • 6 keer afwezig: gesprek met mentor samen met je ouders/verzorgers. Waarschuwingsbrief naar ouders.

Als je meer dan 10 keer afwezig bent zonder geldige reden, dan volgen verdere maatregelen. Een uitgebreide toelichting lees je in ons verzuimprotocol.

Contact verzuimlokaal (lokaal 356)
Maandag t/m vrijdag (9.00-16.00 uur): 023-5677588, optie 1.
Algemene vragen over verzuim: verzuim@kshcollege.nl

Afkortingen Magister
TL: Te laat
TG: Te laat geoorloofd
AO: Absent ongeoorloofd
AG: Absent geoorloofd

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school

We hebben een App!

Onze App is voor leerlingen die snel informatie willen over roosters, Magister en het laatste nieuws. Wil je de App gebruiken?

Klik hier voor de App