Te laat komen en ongeoorloofd afwezig

Te laat komen en ongeoorloofd afwezig

Je bent verplicht om bij de start van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Ben je te laat? Dan noteert je docent dit in Magister (TL). Je docent bepaalt of je toelaatbaar bent tot de les. Vindt de docent dat je niet toelaatbaar bent, dan noteert de docent je als absent.

Ben je vaker te laat of helemaal niet aanwezig in de les? In het verzuimprotocol staat welke regels er gelden.

Afkortingen Magister
TL: Te laat
TG: Te laat geoorloofd
AO: Absent ongeoorloofd
AG: Absent geoorloofd

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school