Te laat komen en verzuim

Te laat komen en verzuim

Te laat komen en ongeoorloofd verzuim

Te laat komen
Iedereen kan wel eens te laat komen. Dat mag ook bij ons op school, zelfs 3 keer per jaar (1x per periode).

Leerlingen die minder dan een kwartier te laat zijn, scannen hun schoolpasje bij de receptie, ook als deze niet bemand is.
Door te scannen wordt er automatisch een TL (te laat) in Magister geregistreerd. Vervolgens gaat de leerling naar de les.

Als je meer dan een kwartier te laat bent, mag je de les niet meer in.
Je meldt je dan bij in verzuimlokaal 356 waar AO = absent ongeoorloofd in Magister wordt gezet.
Op dezelfde dag ga je bij je teamleider langs die besluit wat er verder gebeurt.
In de meeste gevallen zal deze je vragen het gemiste uur aan het einde van de dag in te halen in lokaal 356.

Leerlingen die die een geldige reden hebben om te laat te komen, bijvoorbeeld bij terugkomen van een – van te voren gemelde – (medische) afspraak, kunnen een TG (geoorloofd te laat) laten registreren in verzuimlokaal 356.

Kom je vaker dan 1x te laat in een periode, dan volgt de volgende regel:

Leerling is voor de tweede keer te laat (TL).

Volgende ochtend om 08.00 uur melden in verzuimlokaal 356. Bij melding wordt TL in Magister veranderd in TV (Te laat – Voldaan).

Bij niet meteen melden worden ouders geïnformeerd.

Bij 5x TL + TV worden de ouders geïnformeerd en volgt er een telefonisch gesprek tussen de ouders en de verzuimcoördinator.

Ongeoorloofd verzuim
Als je absent bent bij een les en de reden is niet bekend, wordt de code A? in Magister gezet.
Ouders krijgen een brief waarin gevraagd wordt om de reden te melden van dit verzuim.
De A? wordt dan alsnog veranderd in AG (absent geoorloofd) of in AO (absent ongeoorloofd, dit kan gebeuren als een leerling zich verslapen heeft of geen geldige reden heeft voor de absentie). Als de ouders niet reageren wordt de code na een week gewijzigd in SP (= spijbelen). Bij SP wordt er een brief gestuurd naar de ouders en bepaalt de teamleider de sanctie.

Teveel ongeoorloofd verzuim
We zijn als school verplicht veelvuldig ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De procedure is als volgt.

Bij 10x TL, TV, AO en SP (alle codes opgeteld) krijgt de leerling een uitnodiging voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school.

Bij 16x TL, TV, AO en SP wordt er een melding gedaan bij het Verzuimloket. Je moet dan samen met de leerplichtambtenaar aan een oplossing werken.

Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator is dagelijks aanwezig van 8:00 – 11:45 uur.
Bereikbaarheid: telefonisch op nummer 023 – 5677588 – doorkiesnummer 2 of per email verzuim@kshcollege.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >