Decanaat

Decanaat

Wie meer wil weten over vervolgopleidingen of loopbaanoriëntatie kan terecht bij onze schooldecanen.
De decanen zijn expert op dit gebied, en begeleiden leerlingen wanneer ze een profiel moet kiezen. De schooldecaan heeft speciaal lesmateriaal waarmee ze beter voorbereid kunnen kiezen voor een vervolgstudie of beroep, en organiseert stages en beroepenmarkten.
Mentoren krijgen van de decaan gerichte methodes om ook tijdens de studielessen aan de studiekeuze te werken.
Leerlingen en ouders kunnen altijd contact opnemen met de decaan voor een afspraak of informatiemateriaal.

De decanen leveren materiaal voor de keuzelessen die de mentoren verzorgen, o.a. via Keuzeweb, onderdeel van dedecaan.net. In groepsverband en via individuele gesprekken begeleiden zij leerlingen bij problemen in hun keuzeproces. Daarnaast geven zij voorlichting over zaken zoals inschrijving en studiefinanciering in het hoger onderwijs, mogelijkheden voor studie en werk in het buitenland, uitloting voor een bepaalde studie, enzovoorts.

In principe kan men met bijna elk loopbaanprobleem bij de decanen terecht. Zo nodig zoeken zij contact met deskundigen binnen en buiten de school.

Wij werken met de online-service http://ksh.dedecaan.net/
Dit is een webpagina met een zoekmachine die de gebruiker informeert over LOB (Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding), bijv. studiefinanciering, lotingstudies, open dagen, opleidingsprogramma’s en het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Voorts wordt een profiel- en een studie-keuzeprogramma, dat Keuzeweb heet, geboden.

De decanen
Decaan bovenbouw: mevrouw Marlène Talan
Decaan onderbouw: mevrouw Nurgül Akin

De decanen zijn per e-mail te bereiken op de volgende wijze:
eerste voorletter[punt]tussenvoegsel(s)+achternaam@kshcollege.nl

Keuzebrochures
De decanen verzorgen ook de keuzebrochures voor de verschillende afdelingen. In deze brochures is een overzicht te vinden van alle keuzes die een leerling kan maken. Je vindt er antwoord op vragen als ‘Welke vakken zijn nieuw in de bovenbouw?’ ‘Wat zijn de verschillen tussen de onderbouw en de bovenbouw?’ ‘Waar zit de uitdaging?’ en ‘Welke kansen liggen er voor mijn eigen toekomst?’. Na het keuzeproces en het profielkeuzeformulier vind je informatie over alle aangeboden vakken in de bovenbouw.

Brochure mavo 2 vakkeuze 2021/2022

Brochure mavo 3 profielkeuze 2021/2022

Keuzebrochure havo 2021/2022
Keuzebrochure vwo 2021/2022

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school