Dyscalculie

Dyscalculie

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dyscalculie en rekenproblemen.
Eind 2012 is het Protocol Ernstige Rekenwiskundeproblemen en Dyscalculie VO verschenen.
Bij dyscalculie is er sprake van ernstige rekenwiskundeproblemen, die blijven bestaan, ook als er goede hulp gegeven wordt.

Leerlingen met dyscalculie hebben niet alleen last van hun dyscalculie bij rekenen, maar ook bij andere vakken op de middelbare school waarbij gerekend moet worden, zoals bij wiskunde, scheikunde, natuurkunde of economie.

Op de KSH is er een contactpersoon dyscalculie, waarbij leerlingen, ouders en docenten terecht kunnen met vragen over dyscalculie. Elke leerling met dyscalculie wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Verder wordt er van de leerling verwacht dat hij of zij bij problemen die te maken hebben met dyscalculie zelf contact opneemt met de contactpersoon dyscalculie.

Elke leerling met dyscalculie krijgt een dyscalculiekaart waarop aangegeven staat op welke extra faciliteiten hij of zij recht heeft.

De contactpersoon dyscalculie van de KSH is Rineke Falkena.
Contact opnemen kan het best via e-mail.

(E-mailadressen van personeelsleden: voorletter[punt]tussenvoegsel(s)+achternaam@kshcollege.nl)

Meer informatie vindt u in het document over het dyscaliebeleid op de KSH.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school