Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

De KSH biedt de leerlingen van de brugklas de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan een gratis huiswerkklas. Deze klas is in principe bedoeld voor brugklasleerlingen die, om welke reden dan ook, niet of onvoldoende in de gelegenheid zijn om het huiswerk thuis te maken.

Tweemaal per week is onder toezicht de huiswerkklas open. Indien er nog plaatsen vrij zijn in de huiswerkklas, kan ook een leerling uit de tweede klas hieraan deelnemen.
In de huiswerkklas worden de leerlingen indien nodig geholpen met het aanleren van studievaardigheden. Er wordt dus géén bijles gegeven.

Om voor eenieder de concentratie optimaal te houden en een prettige werksfeer te creëren, mogen de leerlingen niet eerder weg. De leerlingen die deelnemen aan deze klas wordt dan ook verzocht om naast het te maken huiswerk voldoende werk mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een leesboek of een te leren proefwerk zijn. Mocht het zo zijn dat de leerling een keer niet naar de huiswerkklas kan, dan verwachten wij, net zoals dat voor de reguliere lessen geldt, een melding.

Op advies van de mentor, de docent en de teamleider kunnen de leerlingen in de huiswerkklas geplaatst worden. Uiteraard kunnen ouders of leerlingen ook een verzoek tot plaatsing doen.
De heer Hartenberg, teamleider brugklas, is contactpersoon voor plaatsing in de huiswerkklas.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school