Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Soms is er thuis niet de gelegenheid om huiswerk goed te maken of te leren. Misschien is er geen plek waar rustig gewerkt kan worden of is er juist behoefte aan extra begeleiding. In dat geval is het mogelijk om, onder toezicht van een docent, twee middagen per week op school onder begeleiding huiswerk te maken en te leren. Het gaat om een huiswerkklas, geen bijles, maar er is wel ondersteuning bij het aanleren van de juiste studievaardigheden. Aan de deelname van de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden. Aanmelden gaat via de eigen mentor.

Om voor eenieder de concentratie optimaal te houden en een prettige werksfeer te creëren, mogen de leerlingen niet eerder weg. De leerlingen die deelnemen aan deze klas wordt dan ook verzocht om naast het te maken huiswerk voldoende werk mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een leesboek of een te leren proefwerk zijn. Mocht het zo zijn dat de leerling een keer niet naar de huiswerkklas kan, dan verwachten wij, net zoals dat voor de reguliere lessen geldt, een melding.

Op advies van de mentor, de docent en de teamleider kunnen de leerlingen in de huiswerkklas geplaatst worden. Uiteraard kunnen ouders of leerlingen ook een verzoek tot plaatsing doen.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school