Mentoren

Mentoren

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij brengt extra uren met de klas door en leert de leerling daardoor goed kennen.

In de onderbouw heeft iedere klas een mentor. In de bovenbouw, wanneer er door verschillende vakkenpakketten geen sprake is van klassen, begeleidt de mentor een groep leerlingen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, en ook als de leerling zelf vragen heeft, kan hij daarmee bij de mentor terecht. De mentor zal de ouders zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van de leerlingen en de gang van zaken op school.

In de onderbouw houdt de mentor minimaal twee keer per jaar voortgangsgesprekken met de leerling en zijn ouders.

Havo- en vwo-leerlingen hebben in de bovenbouw een persoonlijke of een klassenmentor.

Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Geef het dus door als hierin tijdens het schooljaar iets verandert.

Heeft u een vraag aan de mentor van uw kind? Via de mail kunt u contact opnemen:
eerste voorletter[punt]tussenvoegsel(s)achternaam@kshcollege.nl

Voor algemene vragen: info@kshcollege.nl.

 

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school