Mentoren

Mentoren

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij brengt extra uren met de klas door en leert de leerling daardoor goed kennen.

In de onderbouw heeft iedere klas een mentor. In de bovenbouw, wanneer er door verschillende vakkenpakketten geen sprake is van klassen, begeleidt de mentor een groep leerlingen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, en ook als de leerling zelf vragen heeft, kan hij daarmee bij de mentor terecht. De mentor zal de ouders zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van de leerlingen en de gang van zaken op school.

In de onderbouw houdt de mentor minimaal twee keer per jaar voortgangsgesprekken met de leerling en zijn ouders.

De leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo hebben geen klassenmentor.
Zij krijgen in de eerste schoolweek een persoonlijke mentor.

Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Geef het dus door als hierin tijdens het schooljaar iets verandert.

Mentoren 2015-2016

Brugklas
M1a Linda van den Ende
M1b Virginie Daumas
M1c Nils de Vries
HM1a Daan Sabel
H1a Jorn Hettema
H1b Annemarie van der Klooster
AH1a Michael Poortvliet
V1a Ada Bona

Tweede klas
M2a Monika Wink
M2b Frank Neeling
M2c Mieke Booij
M2d Rik Deurloo
H2a Anouk Kosse
H2b Elianne Eijkelenboom
H2c Joan Buijs
V2a Eric Crouse

Derde klas
M3a Marlinda Schreur
M3b Ellen Rogier
M3c Marcel Schreuder
M3d Marlène Talan
H3a Maarten Delmeire
H3b Ruud Heijjer
H3c Cindy Groen
V3a Evelyn Hogenboom (A) en Joeri Vlaming (G)

Vierde klas
M4a Peter Dekkers
M4b Jenna Noordendorp
M4c Lard de Landmeter

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >