Mentoren

Mentoren

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij brengt extra uren met de klas door en leert de leerling daardoor goed kennen.

In de onderbouw heeft iedere klas een mentor. In de bovenbouw, wanneer er door verschillende vakkenpakketten geen sprake is van klassen, begeleidt de mentor een groep leerlingen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, en ook als de leerling zelf vragen heeft, kan hij daarmee bij de mentor terecht. De mentor zal de ouders zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van de leerlingen en de gang van zaken op school.

In de onderbouw houdt de mentor minimaal twee keer per jaar voortgangsgesprekken met de leerling en zijn ouders.

Havo- en vwo-leerlingen hebben in de bovenbouw een persoonlijke of een klassenmentor.

Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Geef het dus door als hierin tijdens het schooljaar iets verandert.

Mentoren 2017-2018

Brugklas
M1a Marike van der Raadt
M1b Michael Poortvliet
M1c Lotte Spruit
H1a Linda van den Ende
H1b Jeanine Das
H1c Nils de Vries
V1a Virginie Daumas
V1b Cynthia Chua
V1c Ada Bona

Tweede klas
M2a Niels Hartenberg (Monica Wink)
M2b Erik Bogers
M2c Marcelo Alarcon
M2d Joan Buijs
H2a Jorn Hettema
H2b Niels Hartenberg
H2c Brynhild Simhoffer
V2a Kevin Kempf/Emma Bocxe
V2b Eric Crouse

Derde klas
M3a Ellen Rogier
M3b Marcel Schreuder
M3c Ron Steenbergen
M3d Lieselot Ronde
H3a Marlinda Schreur
H3b Cindy Groen
V3a Tom Jansen op de Haar (atheneum)/Joeri Vlaming (gymnasium)
V3b Evelyn Hogenboom

Vierde klas
M4a Peter Dekkers
M4b Jenna Noordendorp
M4c Lard de Landmeter
M4d Rik Deurloo
H4a Hester van der Meer/Ruud Heijjer
H4b Marcel van Kerkvoorde
H4c Lysanne Geluk/Anouk Kosse
H4d Mónica Lema Muraro
V4a Daniël Rewijk/Erik Crouse
V4b Rob Glebbeek/Eric Crouse

Vijfde klas
H5a Nurgül Erbisim
H5b Ismail el Moussaoui
H5c Edwin Ran
H5d Patricia Wisse
V5a Eva Cramer/Anja Houbiers/Marc Lunel/Franco Maschietto

Zesde klas
V6a Ineke Abeling
V6b Hester van der Meer

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >