Pestprotocol

Pestprotocol

Veiligheid is een voorwaarde om evenwichtig te kunnen opgroeien en tot leren te komen.
Pesten zorgt voor een onveilig gevoel en ieder signaal van pesten wordt binnen onze school dan ook krachtig bestreden. Vanaf de brugklas wordt preventief een anti-pestprogramma aangeboden, dat leidt tot bewustwording ten aanzien van de gevolgen van pesten. Daarnaast wordt direct ingegrepen op het moment dat er signalen zijn van pestgedrag. Hierbij wordt het antipestprotocol van de school gevolgd. Hierin kunt u lezen hoe de KSH omgaat met pestgedrag.

Het creëren van een veilige omgeving is voor de KSH erg belangrijk.
Immers: een leerling kan zich pas goed ontwikkelen als hij zich veilig voelt.
Pesten is daarom onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school