Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De school voert een beleid dat gericht is tegen seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Zowel voor leerlingen als voor personeel heeft de school in dit kader een vertrouwenspersoon aangesteld, die kan fungeren als aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar bij meldingen in dit kader.

De vertrouwenspersonen zijn mevrouw Kim Bruseker en de heer Marcel Schreuder.

U kunt de vertrouwenspersonen als volgt via email bereiken: voorletter[punt]tussenvoegsel(s)+achternaam@kshcollege.nl.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school