Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure klas 2 en hoger

15 maart 2022 t/m 30 april 2022
De inschrijvingsperiode duurt van 15 maart t/m 30 april 2022.

De inschrijvingsperiode is nu gesloten. We hebben geen plaats meer voor komend schooljaar.

Procedure
U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de KSH samen met de volgende documenten:

1.   Recente pasfoto;
2.   Kopie van het diploma en/of cijferlijst/kopie van het laatste rapport/actueel cijferoverzicht;
3.   Verzuimoverzicht;
4.   Dyslexie/dyscalculieverklaring (inclusief onderzoeksrapport) en/of andere relevante (medische) verklaringen;
5.   Overdrachtsformulier (hier downloaden);
6. Inschrijfformulier klas 2 en hoger KSH

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de gevraagde documenten maken we graag een afspraak om kennis te maken.
Helaas kunnen we geen plaatsing garanderen. We voorzien dat er in alle leerjaren slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Pas na 1 juli zal duidelijk zijn of we uw zoon/dochter kunnen plaatsen.

begin juli 2022
Bericht over mogelijke plaatsing in klas.

 

Contactgegevens KSH

Postadres
KSH Hoofddorp
Postbus 254, 2130 AG HOOFDDORP

Bezoekadres
KSH Hoofddorp
Assumburg 10, 2135 BA HOOFDDORP

Telefoon
023-56 77 588

E-mail
info@kshcollege.nl

Verhuizen
naar Haarlemmermeer

Verhuist u van buiten deze regio naar de gemeente Haarlemmermeer en zoekt u een middelbare school voor uw kind?

Elke* leerling die naar de Haarlemmermeer verhuist, valt na inschrijving bij een van de scholen onder de “zorgplicht” van die school.

Dat betekent dat de leerling geplaatst wordt op de school van zijn/haar keuze of, als dat niet mogelijk is, we een plaatsing verzorgen op één van de andere scholen in Haarlemmermeer.

*Dit betreft verhuizingen van buiten deze regio naar de gemeente Haarlemmermeer. Een verhuizing binnen de regio Amstelland/Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) valt niet onder deze regel.


Inschrijfprocedure brugklas

10 januari t/m 7 maart 2022
U vult het inschrijfformulier van de KSH alleen in als de KSH de eerste keus is. Daarnaast moet het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer ingevuld worden. Er is een lotingsprocedure in Haarlemmermeer. Dit betekent dat er geloot kán worden als zich teveel leerlingen aanmelden.

Handleiding bij inschrijfformulier brugklas KSH
1. Vul het inschrijfformulier digitaal in (link hieronder).
2. Vul uw e-mailadres in onderaan het formulier.
3. Klik op Verzenden.
4. U krijgt het ingevulde formulier in uw e-mailbox.
5. Dit PDF-bestand print u uit, ondertekent u en levert u in bij de basisschool (Haarlemmermeer).
Woont u buiten Haarlemmermeer, overleg dan met de basisschool wie het inschrijfformulier inlevert.
6. Vergeet niet de gevraagde documenten toe te voegen. Voeg in ieder geval altijd het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer toe.

Inschrijven voor de brugklas is niet meer mogelijk.

Aanmeldprocedure Haarlemmermeer

Bij aanmelding voor de brugklas van een middelbare school in Haarlemmermeer moet het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer (voorbeeld versie 21-22) ingevuld worden. Dit formulier wordt in januari/februari uitgereikt door de basisschool.

Toelichting (21-22) bij het invullen van het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer.

Veelgestelde vragen (21-22) over de nieuwe procedure.


Data aanmeldprocedure

maandag 7 maart 2022
Deadline inleveren inschrijfformulier en aanmeldformulier VO Haarlemmermeer op de KSH.

woensdag 16 maart 2022
Je krijgt bericht of je geplaatst bent op de KSH.

woensdag 1 juni 2022
Uiterlijke datum heroverweging advies door basisschool.

woensdag 15 juni 2022
Bericht over definitieve plaatsing in klas.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school