Inschrijfprocedure

Aanmeldprocedure Haarlemmermeer

Bij aanmelding voor de brugklas van een middelbare school in Haarlemmermeer moet het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer (voorbeeld) ingevuld worden. Dit formulier wordt in februari uitgereikt door de basisschool.

Toelichting bij het invullen van het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer.

Veelgestelde vragen over de nieuwe procedure.

Inschrijven gaat zo!

1. Vul het inschrijfformulier digitaal in.
2. Vul uw e-mailadres in.
3. Klik op Verzenden.
4. U krijgt het ingevulde formulier in uw e-mailbox.
5. Dit PDF-bestand print u uit, ondertekent u en levert u in bij de basisschool (Haarlemmermeer).
Woont u buiten Haarlemmermeer, overleg dan met de basisschool wie het inschrijfformulier inlevert.
6. Vergeet niet de gevraagde documenten toe te voegen. Voeg in ieder geval altijd het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer toe.

 

Contactgegevens KSH

Postadres
KSH Hoofddorp
Postbus 254, 2130 AG HOOFDDORP

Bezoekadres
KSH Hoofddorp
Assumburg 10, 2135 BA HOOFDDORP

Telefoon
023-56 77 588

E-mail
info@kshcollege.nl

Inschrijfprocedure brugklas

vanaf 11 januari 2021
Het inschrijfformulier voor de brugklas staat hieronder (blauwe link). Vanaf deze aanmelding is er een lotingsprocedure in Haarlemmermeer.
Dit betekent dat er geloot kan worden als zich te veel leerlingen aanmelden.

U vult het inschrijfformulier van de KSH alleen in als de KSH de eerste keus is. Daarnaast moet het Aanmeldformulier VO Haarlemmermeer ingevuld worden. Hiernaast staat informatie over de aanmeldprocedure.

Inschrijfformulier
brugklas KSH 2021-2022


15 maart 2021

Deadline inleveren inschrijfformulier en aanmeldformulier op de KSH.

24 maart 2021
Je krijgt bericht of je geplaatst bent op de KSH.

28 mei 2021
Uiterlijke datum heroverweging advies door basisschool.

9 juni 2021
Bericht over definitieve plaatsing in klas.

 

Inschrijfprocedure klas 2 en hoger

15 maart 2021
Start inschrijving: digitaal inschrijfformulier op de KSH-website beschikbaar. U vult het formulier digitaal in, u verzendt het formulier aan uzelf, u print het uit, u ondertekent het en levert het in bij de KSH.

Er zal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Pas na 1 juli zal duidelijk zijn of we uw zoon/dochter kunnen plaatsen.

Wij nemen contact met u op, nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen.

begin juli 2021
Bericht over inschrijving en plaatsing in klas.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school