Kluisjes

Kluisjes

De aangevraagde kluisjes zijn toegekend aan de (nieuwe) leerlingen. Voor de duidelijkheid even de regels omtrent de kluisjes op een rijtje:

– Het kluisje is persoonsgebonden;
– De huurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het kluisje;
– Het onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan;
– Schade aan de kluis moet te allen tijde worden gemeld;
– Bij het niet inleveren van de juiste sleutel van de kluis bij het beëindigen van de huurperiode, vervalt de waarborgsom en worden administratie- en sleutelkosten in rekening gebracht.
– Aan het einde van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg zijn i.v.m. schoonmaak c.q. reparatie. De sleutel blijft in het bezit van de leerling mits die op school blijft.
– Leerlingen die van school gaan dienen hun sleutel in te leveren i.v.m. teruggave waarborg;
– De originele sleutel dient ingeleverd te worden (duplicaatsleutels (dit zijn niet de reservesleutels) worden niet geaccepteerd!)

Aanspreekpunt voor zaken betreffende de kluisjes is de heer Martin Ruigrok (hoofdconciërge).

Bij sleutelverlies wordt €15,00 in rekening gebracht voor een duplicaatsleutel, leerlingen kunnen hiervoor bij de administratie terecht.

In het kader van de veiligheid maken wij u erop attent, dat het voorhanden hebben van drugs, wapens en vuurwerk verboden is. De schoolleiding behoudt zich het recht voor ter controle op naleving hiervan de schoolkluisjes te openen en te doorzoeken.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school