Magister

Magister

Een manier om als ouders op de hoogte te blijven van de vorderingen op school, is via Magister, een digitaal leerlingadministratiesysteem. Hierin zijn alle behaalde cijfers te zien, en wordt op basis daarvan steeds het meest recente gemiddelde cijfer per vak weergegeven.
Ook informatie over afwezigheid en het uit de les verwijderd worden zijn hier terug te vinden. Leerlingen en ouders krijgen een speciale inlogcode van de school, zodat thuis altijd de meest recente gegevens zijn in te zien. Zo wordt studiebegeleiding echt een gedeelde taak van school, leerling en ouders samen.

Hoe komt u bij deze gegevens?
Om toegang te krijgen moet u inloggen en daarvoor heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig. U heeft deze per brief van de school ontvangen.
Wij hopen u op deze manier te ondersteunen bij de studiebegeleiding van uw kind.

Inloggen in Magister:
Ga naar https://ksgh.magister.net/ of klik op deze link

Handleiding
Hier vindt u een handleiding: Handleiding Magister 6

Indien u hulp nodig heeft, kunt u mailen naar: magister@kshcollege.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >