Magister

Magister

De manier om als ouders op de hoogte te blijven van de vorderingen op school is via Magister: ons digitaal leerlingadministratiesysteem. Hierin zijn alle behaalde cijfers te zien, en wordt op basis daarvan steeds het meest recente gemiddelde cijfer per vak weergegeven.  Ook informatie over afwezigheid en het uit de les verwijderd worden zijn hier terug te vinden. Zo wordt studiebegeleiding echt een gedeelde taak van school, leerling en ouders samen.

Hoe komt u bij deze gegevens?
Om toegang te krijgen tot Magister moet u inloggen. De inloggegevens ontvangt u van ons per brief.
Wij hopen u op deze manier te ondersteunen bij de studiebegeleiding van uw kind.

Handleiding
Handleiding Magister – Algemeen

Vragen over Magister?
Mail naar: info@kshcollege.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school